پلیت کانت آگار

Ⅰ. بررسی اجمالی محیط کشت پلیت کانت آگار

Ⅱ. آماده‌سازی / ترکیب

Ⅲ. اصول

Ⅳ. تفسیر

Ⅰ. بررسی اجمالی محیط کشت پلیت کانت آگار

PCA آگار (Plate Count Agar) محیطی است که برای شمارش استاندارد باکتری های هوازی در آب، محصولات لبنی و غذاها، لوازم آرایشی یا دارویی توصیه می شود. محیط PCA غیر انتخابی و نسبتاً غنی از مواد مغذی، تریپتون، فاکتورهای ویتامین از عصاره مخمر و گلوکز مورد استفاده به عنوان منبع انرژی است که باعث رشد بیشتر باکتری ها می شود.

> این محیط که تریپتون گلوکز مخمر آگار یا کازئین پپتون دکستروز مخمر آگار نیز نامیده می شود، مشخصات ارائه شده توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا و ISO 4833 را دارد.

پلیت کانت آگار

Ⅱ. آماده‌سازی / ترکیب

 1. 23.5 گرم را در 1000 میلی لیتر آب مقطر معلق کنید.
 2. حرارت دهید تا به جوش آید تا محیط پلیت کانت آگار کاملا حل شود.
 3. با اتوکلاو کردن با فشار 15 پوند (121 درجه سانتیگراد) به مدت 15 دقیقه استریل کنید.
 4. تا دمای 45-50 درجه سانتیگراد خنک شود.
 5. خوب مخلوط کنید و در صفحات پتری استریل بریزید.
Composition PCA agar
gram/literIngredients
5gTryptone
2.5gYeast extract
1gGlucose
12gBacteriological agar agar
at 25°C: 7.0 ± 0.2pH

این محیط حاوی یک کازئین هضم شده آنزیمی است که اسیدهای آمینه، نیتروژن، کربن، ویتامین ها و مواد معدنی را برای رشد ارگانیسم فراهم می کند. عصاره مخمر در درجه اول ویتامین های B کمپلکس را تامین می کند. گلوکز یک کربوهیدرات قابل تخمیر است و منبع انرژی برای رشد باکتری ها است. آگار عامل انجماد است.

Ⅲ. اصول

مقدار باکتری در واحدهای تشکیل دهنده کلنی در گرم (CFU/g)، در نمونه جامد و در هر میلی لیتر (CFU/ml) در نمونه مایع بیان می شود. این مقدار را می توان با چندین تکنیک تعیین کرد:

پلیت کانت آگار (PCA) که روش استاندارد آگار (SMA) نیز نامیده می شود.

 • 1 میلی لیتر از تلقیح و رقت های اعشاری متوالی آن را به ظروف پتری استریل منتقل کنید.
 • در هر ظرف تقریباً 15 میلی لیتر از محیطی که به دمای 44-47 درجه سانتیگراد رسیده است بریزید.
 • کاملاً همگن کنید و بگذارید روی سطح سرد جامد شود.
 • در دمای 1 ± 30 درجه سانتی گراد به مدت 3 ± 72 ساعت انکوبه کنید.

Ⅳ. تفسیر

پس از انکوباسیون، کلنی ها را روی ظروف حاوی 10 تا 300 کلنی بشمارید. هنگام محاسبه تعداد واقعی باکتری در نمونه، ضریب رقت باید در نظر گرفته شود.

GrowthBacteria
Good growth, productivity PR ≥ 0.70Staphylococcus aureus
Good growth, productivity PR ≥ 0.70Escherichia coli
Good growth, productivity PR ≥ 0.70Bacillus subtilis

مزایای استفاده از پلیت کانت آگار

 • Plate Count Agar برای شمارش باکتری ها در غذا، آب و سایر مواد بهداشتی استفاده می شود.
 • همچنین برای شمارش تعداد باکتری اتاق های استریل مناسب است.

محدودیت استفاده

 • توصیه می شود برای شناسایی کامل، آزمایش بیوشیمیایی، ایمونولوژیک، مولکولی یا طیف سنجی جرمی روی کلنی های حاصل از کشت خالص انجام شود.
 • پلیت کانت آگار یک محیط عمومی است و ممکن است از رشد ارگانیسم های سختگیر پشتیبانی نکند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: