محیط کشت CIN آگار

Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar (CIN Agar) که با نام Yersinia Selective Agar نیز شناخته می شود، یک محیط کشت انتخابی و افتراقی است که برای جداسازی انتخابی و شناسایی گونه های Yersinia، به ویژه سویه های Yersinia enterocolitica استفاده می شود.

این محیط برای اولین بار توسط Schiemann D.A. فرموله و توصیف شد. در سال 1979 محیط CIN شیمن حاوی سفولودین، ایرگاسان، نووبیوسین، کریستال ویولت و نمک های صفراوی به عنوان اجزای اصلی انتخابی علاوه بر سایر منابع مغذی بود. بعداً چند جزء اصلاح شده و مقادیر تنظیم شده برای افزایش کارایی محیط اضافه شدند. (ترکیب اصلی محیط CIN بعداً در زیر توضیح داده شده است.)

هدف CIN Agar

برای جداسازی و شناسایی انتخابی سویه‌های یرسینیا انتروکولیتیکا از نمونه‌های مدفوع (نمونه‌های بالینی) و نمونه‌های غذا.

اصول محیط کشت CIN آگار

محیط کشت CIN آگار حاوی اجزای مهارکننده و آنتی بیوتیک های مختلفی است که رشد باکتری های گرم مثبت و بسیاری از باکتری های گرم منفی را سرکوب می کند. علاوه بر این، وجود یک شاخص امکان شناسایی احتمالی کلنی‌های Yersinia enterocolitica را فراهم می‌کند.

کریستال ویولت و سدیم دئوکسی کولات (نمک صفراوی) موجود در محیط رشد باکتری های گرم مثبت را سرکوب می کنند. ایرگاسان بیشتر سرکوب رشد باکتری های گرم مثبت و قارچ را افزایش می دهد. ترکیب آنتی بیوتیک هایی مانند سفسولودین، ایرگاسان و نووبیوسین رشد بسیاری از رشد باکتری های گرم منفی و گرم مثبت به جز یرسینیا انتروکولیتیکا و تعداد کمی از باکتری های دیگر را سرکوب می کند و به طور انتخابی به یرسینیا انتروکولیتیکا اجازه می دهد تا نسبت به سایر رقبا بیش از حد رشد کند.

لاکتوز موجود در محیط به آسانی توسط Yersinia spp قابل تخمیر است. تولید اسیدهای آلی به عنوان یک محصول جانبی. این اسیدهای تولید شده PH محیط را کاهش می دهند که توسط قرمز خنثی موجود در محیط به عنوان نشانگر pH شناسایی می شود. سویه های یرسینیا انتروکولیتیکا قادر به تخمیر لاکتوز و تولید اسید هستند. از این رو، آنها کلنی های “چشم گاو” مشخصی را تولید می کنند: کلنی ها حاوی یک منطقه مرکزی قرمز تیره/صورتی که توسط یک منطقه نیمه شفاف بیرونی احاطه شده است.

ترکیب محیط CIN آگار

برای تهیه محیط کشت CIN آگار دو روش وجود دارد:

۱. روش اول استفاده از ترکیبات ذکر شده در مقاله “SCHIEMANN. D. A. 1979. Synthesis of a selective agar medium for Yersinia enterocolitica. Can. J. Microbiol. 25: 1298- 1304” می باشد.

اجزامقدار
پپتون ویژه20 گرم
عصاره مخمر2 گرم
مانیتول20 گرم
اسید پیروویک (نمک سدیم)2 گرم
سدیم کلراید1 گرم
منیزیم سولفات هفت آبه10milligram

(10mL of 0.1% stock solution)

آگار12گرم
ایرگاسان DP30010mL of 0.04% in 95% ethanol
نمک های صفراوی2grams in 200 mL distilled water
سدیم هیدروکسید1mL of 5N NaOH solution
قرمز خنثی10mL of 3 mg/mL solution
کریستال ویوله10mL of 0.1 mg/mL solution
سفسولیدین10mL of 1.5 mg/mL solution
نوووبیوسین10mL of 1.5 mg/mL solution

pH نهایی7.4 (تنظیم شده توسط 5N NaOH)

۲. روش دوم استفاده از محیط های پیش ساخته شرکت های معتبر مواد شیمیایی می باشد. محیط پایه آگار شامل تمام اجزاء به جز اجزای ضد میکروبی است. سفسولودین، ایرگاسان و نووبیوسین، که به صورت جداگانه به عنوان مکمل های انتخابی عرضه می شوند، زیرا نمی توانند مانند سایر اجزاء اتوکلاو شوند. مخلوط کردن این دو محصول به نسبت صحیح، CIN Agar را برای جداسازی انتخابی Y. enterocolitica تشکیل می دهد.

کنترل کیفیت و خصوصیات کلنی در CIN Agar

ارگانیسمظاهر
Escherichia coli ATCC 25922بدون رشد / بازدارندگی جزئی
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853بدون رشد / بازدارندگی جزئی
Proteus mirabilis ATCC 25933بدون رشد / بازدارندگی جزئی
Salmonella typhimurium ATCC 14028بدون رشد / بازدارندگی جزئی
Enterococcus faecalis ATCC 29212بدون رشد
Staphylococcus aureus ATCC 25923بدون رشد
Yersinia enterocolitica ATCC 27729رشد مثبت،
کلونی های چشم گاو – مرکز قرمز تیره یا صورتی با حاشیه شفاف
محیط کشت CIN آگار

موارد احتیاط

  • قبل از اتوکلاو یا زمانی که محیط بالای 50 درجه سانتیگراد یا کمتر از 40 درجه سانتیگراد است، اجزا ضد میکروبی را اضافه نکنید.
  • در صورت استفاده محیط های از پیش ساخته شده، از آب مقطر استریل برای هیدراته کردن عوامل ضد میکروبی استفاده کنید.
  • از مقدار مناسب آنتی بیوتیک ها استفاده کنید در غیر این صورت باکتری های دیگر می توانند رشد کنند.

محدودیت های CIN Agar

  1. سایر گونه های یرسینیا مانند Y. pseudotuberculosis، Yersinia frederiksenii، Y. kristensenii، Y. intermedia و غیره نیز می توانند رشد کنند و کلنی های مشابهی تولید کنند.
  2. Aeromonas، Serratia liquefaciens، Citrobacter freundi و Enterobacter agglomerans رشد می کنند و ویژگی های کلنی مشابهی از خود نشان می دهند.
  3. محیط کشت فقط شناسایی فرضی را ارائه می دهد. Y. enterocolitica باید با استفاده از تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی یا ژنتیکی تایید شود.

کاربرد محیط کشت CIN آگار

جداسازی و شناسایی سویه های یرسینیا انتروکولیتیکا از نمونه های بالینی (مدفوع) و نمونه های غذایی.

ایمنی و دفع

محیط کشت CIN آگار را پس از اتوکلاو یا سوزاندن دور بریزید.

مطالب مفید:

درحال حاضر مجموعه کیمیا زیست گستر نوین قادر به ارائه انواع مواد اولیه با گریدهای غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و صنعتی در حجم های بالا و کیفیت عالی از تولید کننده های معتبر می باشد. درصورت نیاز می توانید درخواست خود را با ما درمیان گذاشته تا در سریعترین زمان ممکن اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهیم.