محیط کشت ویروس

محیط کشت ویروس

ويروس به دليل ساختارى كه دارد خارج از سلول زنده قادر به رشد و تكثير نمي باشد. به همين علت بسيارى از ويروس ها قادر به رشد در محيط هاى كشت سلولى يا تخم مرغ جنين دار در شرايط كنترل شده هستند. در برخى موارد از حيوانات نيز جهت جداسازى اوليه، بررسى آسيب زايى و سرطان زايى ويروس ها استفاده مى شود. در آزمايشگاه هاى تشخيصى به منظور اثبات عامل بيمارى زا، ويروس ها را از نمونه هاى بالينى جمع آورى مى كنند. نمونه هاى جدا شده از بيماران بايد سريعاً جهت بررسى به محیط کشت ویروس انتقال پيدا كنند.

جهت انتقال ویروس از محيط هاى انتقالى چون (VTM (Viral Transport Medium و يا محيط هاى ايزوتونيك نمكى با pH خنثى می توان استفاده كرد.

اين محيط ها حاوى پروتئين هايى چون آلبومين و ژلاتين جهت غير فعال شدن ويروس هستند. همچنين حاوى آنتى بيوتيك و مواد ضد قارچ هستند تا مانع رشد باكترى و قارچ هاى بيمارى زا شوند.

محیط انتقال ویروس

در برخى بيمارى هاى ويروسى همچون بيمارى هاى تنفسى، چشمى و يا بافت نياز به نمونه بردارى به وسيله سواب مى باشد كه جهت انتقال نمونه ها از محيط هاى انتقالى استفاده مى شود. درصورت نبود محيط انتقالى جهت خشك شدن سواب و از بين نرفتن نمونه ويروسى از ويال استريل استفاده مى شود. بايد توجه داشت كه محيط هاى انتقال باكترى براى انتقال نمونه ويروسى مناسب نمى باشد.

نوع سلول براى كشت ويروس با استفاده از سيستم سلولى بر حسب نوع سلول متفاوت است.

محیط کشت ویروس طور كلى به سه دسته تقسيم مى شود:

١- رده سلول هاى اوليه(primary cell line)
٢- رده سلول هاى ديپلوئيد (Diploid cell strain)
٣- رده سلول هاى پيوسته (continues cell line)

شرکت آماده فروش انواع محیط کشت ویروس و محیط انتقال ویروس (VTM) به مراکز درمانی، پژوهشی کشور در جهت برطرف کردن نیازهای خود می باشد.

کیمیا زیست گستر نوین“در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: