شرکت گیبکو

مواد شیمیایی گیبکو

شرکت گیبکو شرکتی قدرتمند با بیش از 50 سال سابقه در زمینه کشت سلولی است.

این شرکت بالاترین کیفیت سرم، محیط و محصولات تحقیقاتی را تولید می‌کند.

محیط ها، مکمل ها، سلول ها و معرف های کشت سلول گیبکو به منظور ارتقاء قابلیت تولید مثل و بهبود عملکرد برای نتایج محققان طراحی و تولید می شود.

(GIBCO (Grand Island Biological Company یکی از مارک های شناخته شده موجود در Thermo Fisher Scientific است.

محصولات شرکت Gibco

 1. Fetal bovine serum
 2. cell viability testing
 3. mammalian cells
 4. insect cells
 5. primary cells, stem cells
 6. liquid and dry powder media and reagents
 7. specialty media
 8. cell-based assays
 9. cell therapy
 10. cellular services
 11. DynaBeads
 12. validated assays
 13. cell line development kits

کاربرد محصولات شرکت گیبکو

 • Mammalian cell culture
 • Biological production
 • Insect cell culture
 • Protein expression
 • Stem cell culture
 • Primary cell culture
 • Cell Therapy Systems
 • Cytogenetics
 • Cell count
 • Microbiological Culture

با توجه به اینکه در سال های اخیر، ایران تحت شرایط تحریمی قرار داشته است، به همین خاطرهیچ نمایندگی رسمی شرکت گیبکو در کشور وجود ندارد.

شاید برای شما سوال باشد پس تبلیغات نمایندگی محصولات شرکت Gibco در فضای مجازی و همچنین ادعای افراد در بازار مبنی بر اینکه تنها نمایندگی رسمی این شرکت در کشور هستند چیست؟

پس در شرایط تحریمی حاضر هیچ شرکت و فردی نمی تواند ادعای داشتن نمایندگی محصولات شرکت گیبکو را داشته باشد.

حال چه باید کرد؟؟؟؟

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

سایر شرکت‌ها: