تریپسین EDTA = تریپسین ا دتا

Trypsin-EDTA

 • کد: 056-25200
 • اسم ماده: تریپسین EDTA
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف پلاستیکی 100 میلی لیتر
 • اسیدیته: –
 • شکل ظاهري: مایع قرمز رنگ
 • دماي نگهداری: 5- تا -20 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت کشت سلول
 • خطرات: –
تریپسین-ا د تا گیبکو

ویژگی و کاربرد

Gibco Trypsin-EDTA از پودر تریپسین، مخلوط پرتوی شده پروتئازهای مشتق شده از لوزالمعده خوک  همراه با فنل قرمز ساخته شده است. به دلیل قدرت هضم، تریپسین به طور گسترده ای برای تفکیک سلول، پاساژ معمول کشت سلولی و تفکیک بافت اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. غلظت تریپسین مورد نیاز برای تفکیک با نوع سلول و نیازهای آزمایشگاهی متفاوت است.

این محلول تریپسین به صورت زیر اصلاح شده است: با

 • EDTA
 • Phenol Red

خصوصیات

 • غلظت:
 • نوع محصول:
 • استریلیته:
 • شیلاتور:
 • طبقه بندی:
 • میزان اسیدیته:
 • اسمولالیتی:
 • شرایط نگهداری:
 • تست شده برای:
 • خط تولید:
 • حالت:
 • شاخص فنل رد:
 • ماندگاری:
 • ویژگی های سبز:
 • مقدار:
 • نوع معرف:
 • نوع سلول:
 • منشأ:
 • نوع محلول:
 • 1X
 • معرف تفکیک کشت سلول
 • استریل
 • ETDA
 • منشأ حیوانی
 • 7.2 الی 8
 • 270 الی 320 میلی اسمولالیته در هر کیلوگرم
 • یخ خشک
 • سنجش خارج سلولی (in vitro)
 • ™Gibco
 • مایع
 • فنل رد
 • 24 ماه
 • بسته بندی پایدار
 • 100 میلی لیتر
 • تریپسین
 • پستانداران
 • منشأ حیوانی
 • تریپسین

شرایط نگهداری

نگهداری این محصول در دمای 5- تا 20- نگهداری میشود. همراه این ماده باید از یخ خشک استفاده شود. مدت زمان نگهداری این ماده 24 ماه می باشد.

گیبکو

اين محصول از برند گیبکو به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.