میتومایسین C سیگما آلدریچ

میتومایسین C

Mitomycin C from Streptomyces caespitosus = Mitomycin

 • کد: M4287
 • اسم ماده: میتومایسین C
 • فرمول شیمیایی: C15H18N4O5
 • وزن مولکولی: 334.33 گرم بر مول
 • غلظت:  g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته:  در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت:  گرم در لیتر
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش:  درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف ۲ میلی گرم
 • خلوص: ≥ درصد
 • شکل ظاهری: پودر
 • دمای نگهداری: ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS08 ،GHS07
میتومایسین C سیگماآلدریچ

ویژگی

میتومایسین C یک ترکیب شیمی درمانی سیستمیک و یک آنتی بیوتیک است که از Streptomyces caespitosus به دست می آید.

کاربرد میتومایسین C

میتومایسین C باعث ایجاد پیوند متقابل DNA دو رشته ای می شود که منجر به جهش زایی، مهار سنتز DNA، شروع رویدادهای ترمیم DNA و فعال شدن آپوپتوز می شود. توانایی مهار سنتز DNA را می توان به گروه آمینوکینون موجود در میتومایسین C نسبت داد. این ترکیب بر سنتز RNA و پروتئین تأثیر نمی گذارد. در کشت بافت، این ترکیب با کاهش زنده ماندن سلول، میتوز را سرکوب می کند و باعث به هم ریختگی هسته و تولید سلول های غول پیکر می شود.

میتومایسین C دارای فعالیت های ضد گرم منفی و ضد گرم مثبت قوی است. شامل سه گروه کینین، یورتان و آزیریدین است. برای تولید سلول‌های تغذیه‌کننده غیرفعال میتوزی در سیستم‌های کشت سلولی، مانند فیبروبلاست‌های غیرفعال میتوزی که در سیستم‌های سلول‌های بنیادی جنینی استفاده می‌شوند، استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد: این محصول یک عامل آلکیله کننده است که به طور خاص توالی نوکلئوزیدی گوانین پنج پریم- CpG – سه پریم را هدف قرار می دهد. این ماده سنتز DNA را با واکنش کووالانسی با DNA مهار می کند و پیوندهای عرضی بین رشته های مکمل DNA ایجاد می کند. این فعل و انفعال از جدا شدن رشته های DNA مکمل جلوگیری می کند و از تکثیر DNA جلوگیری می کند.

طیف ضد میکروبی: میتومایسین C دارای فعالیت ضد توموری قوی، به ویژه در برابر سلول های تومور آسیت ارلیخ، و اثر ضد باکتری قوی در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی است.

هشدار

این ویال حاوی 2 میلی گرم میتومایسین C و 48 میلی گرم NaCl می باشد. محلول های استوک باید با فیلتر استریل شده و در دمای 8-2 درجه سانتیگراد در تاریکی نگهداری شوند. محلول های با pH 6-9 را می توان تا یک هفته در دمای 0 تا 5 درجه سانتی گراد نگهداری کرد، اما اگر رسوب تشکیل شود، باید محلول تازه ای تهیه شود – محلول رسوب داده شده برای سلول ها سمی است.

نکته

میتومایسین C با غلظت mg/ml 0.5 در آب با pH 6/0-7/5 محلول است. در محلول های اسیدی با pH کمتر از 6 به سرعت تجزیه می شود و به احتمال زیاد در محلول هایی با pH بین 6-9 فعالیت خود را حفظ می کند.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: