گرانول کوارتز

QUARTZ FINE GRANULAR

 • کد: 107536
 • اسم ماده: گرانول کوارتز
 • فرمول شیمیایی: SiO₂
 • وزن مولی: 60.09 گرم بر مول
 • غلظت: 2.65 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دمای ذوب: 1713 درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: >2200 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: –
 • مقدار: ظروف پلاستیکی 250، 1 و 5 کیلویی
 • اسیدیته : 5 الی 8 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: جامد بی رنگ تا سفید
 • دماي نگهداري: 2 تا 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مناسب جهت انالیز
 • خطرات: –
گرانول کوارتز مرک

اين محصول از برند مرک آلمان به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مرک