کلسيم کلرايد 2 آبه = کلسيم کلريد 2 آبه = کلريد کلسيم 2 آبه = کلرايد کلسيم 2 آبه = کلسيم دي کلريد = دي کلريد کلسيم
Calcium dichloride = Calcium chloride dihydrate = Calcium chloride

 • کد: 102382
 • اسم ماده: کلسيم کلرايد 2 آبه
 • فرمول شيميايي: CaCl2 · 2H2O
 • وزن مولکولي: 147.01 گرم بر مول
 • دماي ذوب: 176 درجه سانتيگراد
 • حلاليت: 1280 گرم در ليتر
 • غلظت: 1.85 g/cm3 در دماي 20 درجه سانتيگراد
 • اسیدیته: 4.5 الی 8.5 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظرف هاي پلاستيکي 250، 500، 1 و 5 کيلويي در ظروف پلاستيکي – 25 کيلويي در کيسه
 • خلوص: 99 الی 102 درصد
 • شکل ظاهري: پودر سفيد رنگ
 • دماي نگهداري: 15 تا 25 درجه سانتيگراد
 • کاربرد: به عنوان معرف براي آناليز، توليد مواد شيميايي
 • خطرات: GHS07
کلسيم کلرايد 2 آبه مرک

ویژگی

کلريد کلسيم يک ترکيب غير آلي است، نمکي با فرمول شيميايي CaCl2.

اين ماده جامد بلوري در دماي اتاق سفيد رنگ است و در آب بسيار محلول است و مي تواند با خنثي سازي اسيد کلريدريک با هيدروکسيد کلسيم ايجاد شود.

کلريد کلسيم معمولاً به عنوان يک ماده جامد هيدراته با فرمول عمومي (CaCl2 .x(H2O، جايي که 6 ،x = 0 ،1 ،2 ،4   وجود دارد، مشاهده مي شود.

اين ترکيبات عمدتاً براي يخ زدايي و کنترل گرد و غبار استفاده مي شوند. از آنجا که نمک هاي  بي آب تمايل به جذب آب دارند، به عنوان ماده خشک کننده استفاده مي شود.

کاربرد

دي هيدرات کلريد کلسيم (CaCl2.2H2O) فرم هيدرات کلريد کلسيم است.

کلريد کلسيم يک ترکيب غير آلي است که از کلسيم و کلريد تشکيل شده است که کاربردهاي فراواني دارد.
به عنوان مثال، به دليل رطوبت زياد مي توان از آن به عنوان ماده خشک کننده استفاده کرد. براي يخ زداي از سطح جاده ها و کنترل گرد و غبار استفاده مي شود. باعث افزايش سختي آب در استخرها مي شود. به عنوان يک افزودني غذايي استفاده مي شود. سبب افزايش نفوذپذيري غشاي سلول براي تسهيل تغيير شکل ژنتيکي سلول ها مي شود. براي درمان هيپوکلسمي که بدن به افزايش سريع سطح کلسيم در پلاسما خون نياز دارد.

براي توليد اين ماده، مي توان مستقيماً از سنگ آهک آن را توليد کرد يا به عنوان محصول جانبي توسط فرآيند Solvay توليد کرد. علاوه بر اين، مي توان آن را با تصفيه از آب نمک نيز به دست آورد.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.