کلسترول استراز سیگما آلدریچ

کلسترول استراز از پانکراس خوک = استرول-استر آسیل هیدرولاز

Cholesterol Esterase from porcine pancreas = Cholesterol Esterase from hog pancreas = Sterol-ester acylhydrolase

 • کد: 26745
 • اسم ماده: کلسترول استراز از پانکراس خوک
 • فرمول شیمیایی:-
 • وزن مولکولی: Mr ~440000
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: – گرم در لیتر
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتیگراد
 • مقدار: 10 و 100 میلی گرم
 • خلوص: ≥ درصد
 • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ لیوفیلیزه شده
 • دمای نگهداری:  20- سانتیگراد
 • کاربرد: مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: –

ویژگی کلسترول استراز

کلسترول استراز (CE) یک آنزیم برگشت پذیر است که می تواند استرهای اسید چرب کلسترول و سایر استرول ها را هیدرولیز یا سنتز کند. هیدرولیز استرهای اسیدهای چرب با زنجیره بلند نامحلول در آب نیاز به فعال شدن نمک صفراوی دارد. کلسترول استراز یک هیدرولاز سرین است که از پانکراس برون ریز آزاد می شود. به خانواده آنزیم های هیدرولاز α/β تعلق دارد.

کلسترول استراز ویژگی سوبسترای وسیعی را نشان می‌دهد و هیدرولیز استرهای کلستریل رژیمی را با واسطه نمک صفراوی تنظیم می‌کند. در هیدرولیز تری گلیسیریدها و فسفولیپیدها که برای جذب طبیعی کلسترول ضروری هستند شرکت می کند. کلسترول‌استراز نقش کلیدی در انتقال کلسترول آزاد به انتروسیت دارد. از دست دادن عملکرد آنزیم باعث کاهش جذب روده ای استرهای کلسترول در رژیم غذایی می شود.

کاربرد

کلسترول استراز از پانکراس خوک استفاده شده است:

 1. در یک مدل هضم شبیه‌سازی شده آزمایشگاهی برای بهبود هیدرولیز استرهای کاروتنوئید در فاز روده
 2. برای تجزیه و تحلیل فراهمی زیستی فیتوسترول و کلسترول در فاز میسلی آبی یک مدل هضم شبیه‌سازی شده در شرایط آزمایشگاهی
 3. به عنوان یک استاندارد در سنجش فعالیت آنزیمی

تعریف واحد (Unit)

1 یونیت مربوط به مقدار آنزیمی است که 1 میکرومول کلسترول در دقیقه در pH 7.0 و 37 درجه سانتی گراد آزاد می کند (استات کلسترول به عنوان سوبسترا)

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.