استیل هگزا پپتید 8
ماتریکسیل 3000
گلابریدین
روغن جوجوبا
فنتیل آمین
منتول
1و3 دی متیل آمیل آمین
کامفور
ویتامین D
بنزوئیل پراکسید
بنزوکائین