معرف فنول فولین سیکالتیو

Folin & Ciocalteu′s phenol reagent

 • کد: F9252
 • اسم ماده: معرف فنول فولین سیکالتیو
 • فرمول شیمیایی:
 • وزن مولکولی: گرم بر مول
 • غلظت: 1.240 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: <0.5 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت:  حلال
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش:  درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 100 و 500 میلی لیر و یک لیتری
 • خلوص: ≥ درصد
 • شکل ظاهری: مایع زرد رنگ
 • دمای نگهداری:  دمای نگهداری
 • کاربرد: مناسب برای تعیین پروتئین کل به روش لوری
 • خطرات: GHS05
معرف فنول فولین سیکالتیو سیگماآلدریچ

ویژگی

سنجش فولین سیوکالتئو (F-C) در سال 1927 برای اندازه گیری تیروزین ایجاد شد. در واکنش با فنل ها، رنگ آبی تولید می شود که در طول موج 765 نانومتر جذب می شود. اعتقاد بر این است که رنگ آبی به دلیل یک گونه پیچیده Mo(V) است. این روش سال‌هاست که توسط صنایع غذایی و کشاورزی برای تعیین محتوای فنلی محصولات گیاهی استفاده می‌شود.
اصلاحیه ای از این روش، به نام سنجش فولین-لوری، برای کمی سازی پروتئین ها استفاده می شود.

Folin و Ciocalteu در طول توسعه این سنجش خاطرنشان کردند که تریپتوفان، که غیر فنولی است، نسبت به معرف واکنش نشان می دهد و به جذب پروتئین در سنجش فولین-لوری کمک می کند. در طول سال‌ها، گزارش‌های متعددی مبنی بر واکنش واکنش‌دهنده F-C با آنتی‌اکسیدان‌های دیگر به غیر از فنل‌ها وجود داشته است. عوامل احتمالی ذکر شده عبارتند از پروتئین ها، کربوهیدرات ها، اسیدهای آمینه، نوکلئوتیدها، تیول ها، اسیدهای چرب غیراشباع، ویتامین ها، آمین ها، آلدئیدها و کتون ها.

کاربرد

معرف فنل Folin & Ciocalteu بیشتر در روش Lowry برای تعیین غلظت پروتئین استفاده می شود. همچنین برای تعیین کمیت کل فنل ها استفاده شده است. در این روش، پروتئین با مس (II) در یک معرف بیورت اصلاح شده (محلول مس قلیایی تثبیت شده با تارتارات پتاسیم سدیم) پیش تیمار می شود.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.