لیپوپلی ساکارید اشریشیا کلی سیگماآلدریچ

لیپوپلی ساکارید

LPS = Lipopolysaccharide

 • کد: L2880
 • اسم ماده: لیپوپلی ساکارید
 • فرمول شیمیایی: –
 • وزن مولکولی: – گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: آب
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتیگراد
 • مقدار: 10، 25، 100 و 500 میلیگرم
 • خلوص: ≥ درصد
 • شکل ظاهری: پودر لیوفیلیزه مایل به سفید تا برنزه
 • دمای نگهداری:  ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS06

ويژگی لیپوپلی ساکارید

لیپوپلی ساکاریدها (LPS) گلیکولیپیدها هستند، ترکیبی از واحدهای کربوهیدرات مرتبط با اسیدهای چرب منفرد یا چندگانه که در دیواره سلولی باکتری های گرم منفی یافت می شوند. LPS یک جزء ضروری از غشای خارجی است و ساختار LPS از لیپید A، یک فسفولیپید مبتنی بر گلوکزامین، یک الیگوساکارید هسته کوتاه و یک آنتی ژن O، یک پلی ساکارید دیستال تشکیل شده است.

لیپوپلی‌ساکارید (LPS) یک سد نفوذپذیری محافظ ایجاد می‌کند که ورود آنتی‌بیوتیک‌ها و نمک‌های صفراوی را مسدود می‌کند. LPS در بیماریزایی باکتریایی نقش دارد زیرا سیستم ایمنی میزبان در درجه اول با جزء LPS باکتری مواجه می شود. LPS یک اندوتوکسین و یک آنتی ژن بسیار ایمنی زا است که می تواند سیستم ایمنی را تقویت کند. لیپید A  لیپوپلی ساکارید سلول های میزبان را از طریق گیرنده های شبه 4 (TLR4) تحریک می کند.

کاربرد لیپوپلی ساکرید

LPS همچنین برای القای سنتز و ترشح عوامل محرک رشد مانند اینترلوکین ها در مطالعات in vitro و in vivo مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل ارتباط آن با سپتی سمی، لیپوپلی ساکارید برای شناسایی اهداف احتمالی برای آنتی بادی ها و مهارکننده های بیوسنتز LPS مورد مطالعه قرار گرفته است.

آماده سازی لیپوپلی ساکارید در تحقیقات برای روشن ساختن: متابولیسم، ایمونولوژی، فیزیولوژی، سمیت و بیوسنتز LPS استفاده شده است. آنها همچنین برای القای سنتز و ترشح عوامل محرک رشد مانند اینترلوکین ها استفاده شده اند.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.