سولفانیلیک اسید مرک

سولفانیلیک اسید = 4-آمینوبنزن سولفونیک اسید = آنیلین-4-سولفونیک اسید

4-Aminobenzenesulfonic acid = Aniline-4-sulfonic acid

 • کد: 822338
 • اسم ماده: سولفانیلیک اسید برای سنتز
 • فرمول شیمیایی:  C₆H₇NO₃S
 • فرمول خطی:  NH₂C₆H₄SO₃H
 • وزن مولکولی: 173.18 گرم بر مول
 • مقدار: در ظرف های پلاستیکی در حجم های 100 گرم ، 1 و 50 کیلوگرم
 • دمای نگهداری: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • نقطه ذوب: 288 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: 10 گرم بر لیتر
 • درصد خلوص: ≥ 99.0 %
 • کاربرد: برای سنتز
 • خطرات: GHS07
سولفانیلیک اسید مرک

ویژگی و کاربرد سولفانیلیک اسید

sulfanilic acid یک ماده جامد بلوری سفید رنگ است که در تجزیه و تحلیل کمی یون های نیترات و نیتریت کاربرد دارد. در استفاده از این ماده باید دقت نمود چرا که موجب تحریک پوست، چشم و حساسیت زایی پوستی ایجاد می کند، همچنین دمای ذوب بسیار بالایی دارد.

سولفانیلیک اسید از برند مرک به دلیل کیفیت خوب نسبت به سایر برندهای معتبر دنیا می تواند نیاز بسیاری از آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان را برطرف کند. این ماده دارای غلظتی برابر با 1,485 g/cm3 است. جامد مایل به سفیدی است. همچنین یک زویتریون است که نقطه ذوب بالای آن را توضیح می دهد. این یک بلوک ساختمانی رایج در شیمی آلی است.

از آنجایی که این ترکیب به آسانی ترکیبات دیازو را تشکیل می دهد، برای ساختن رنگ ها و داروهای سولفا استفاده می شود. این ویژگی همچنین برای تجزیه و تحلیل کمی یون‌های نیترات و نیتریت با واکنش جفت دی‌آزونیوم با ان-(1-نفتیل)اتیلن دی آمین استفاده می‌شود که منجر به رنگ آزو می‌شود و غلظت یون‌های نیترات یا نیتریت از شدت رنگ استنباط می‌شود. با رنگ سنجی محلول قرمز به دست می آید.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.