2,2- دي پيريديل دي سولفيد مرک

2,2- دي پيريديل دي سولفيد = 2,2′-دی تیو دی پیریدین

2,2′-Dipyridyl disulfide = 2,2′-Dithiodipyridine = DPS

 • شرايط نگهداري: محکم بسته شده. خشک
 • کد: 841109
 • اسم ماده: 2′،2-دی پیریدیل دی سولفید
 • فرمول شيميايي: C10H8N2S2
 • جرم مولی: 220.31 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 18 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 57 الي 61 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 5 گرم در ليتر در دماي 20 درجه سانتيگراد
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف شيشه ايي 5 گرمي
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر دانه ريز سفيد رنگ
 • دماي نگهداري: زير 15 درجه سانتيگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: –
2,2- دي پيريديل دي سولفيد مرک

ویژگی و کاربرد

2و2-دی پیریدیل دی سولفید یک معرف مفید برای تعیین گروه های سولفیدریل، تهیه استرهای فعال اسید آمینه و استرهای تیو اسید فسفریک است. این ماده به عنوان یک معرف اتصال دهنده پپتید و به عنوان یک ماده اکسید کننده عمل می کند. همچنین برای فعال سازی گلیکوزیدها استفاده می شود. همچنین در سنتز پپتیدها و برای تشخیص تیول ها استفاده می شود.

این ماده همچنین در زیست شناسی مولکولی به عنوان یک ماده اکسید کننده استفاده می شود، به عنوان مثال، برای اکسیداسیون تیول های آزاد و ایجاد پیوندهای دی سولفید در پروتئین ها.

محلول در آب، بنزن، تتراهیدروفوران، دی کلرومتان، استونیتریل و دی متیل فرمامید.

شرایط نگهداری

درب ظرف محکم بسته شود و در جای خشک نگهداری شود.

مرک

این محصول از برند مرک آلمان به دلیل کیفیت خوب نسبت به سایر برندهای معتبر دنیا می تواند نیاز بسیاری از آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.