ان-(1-نفتیل)اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید = نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید

N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride = Naphthylethylenediamine dihydrochloride = NEDA.2HCl

 • کد: 106237
 • اسم ماده: ان-(1-نفتیل)اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید
 • فرمول شيميايي: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
 • جرم مولی: 259.18 گرم بر مول
 • غلظت: 0.852 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 196 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 30 گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: ≥ 97 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 5 و 25 گرمی
 • اسیدیته: 1 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر جامد سفید رنگ
 • دماي نگهداری: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: معرف برای آنالیز
 • خطرات: GHS07
ان-(1-نفتیل)اتیلن دیامین دی هیدروکلراید مرک

کاربرد

این ماده برای تعیین سولفونامید در خون، همچنین معرف نیتریت است. NEDA.2HCL برای تهیه محلول رنگ آمیزی برای تجسم محصول واکنش (های) آنزیم های فعال نشاسته استفاده شده است. این ماده در سنجش های اصلاح شده Saville و Griess استفاده شده است. به طور گسترده ای در تجزیه و تحلیل کمی نیترات و نیتریت در نمونه های آب توسط رنگ سنجی استفاده می شود.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.