HEPES سیگما آلدریچ

HEPES = هپس

N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)

 • کد: H0887
 • اسم ماده: هپس
 • فرمول شيميايي: C8H18N2O4S
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: 1 مولار در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 20 و 100 میلی لیتری
 • اسیدیته: 7 الی 7.6 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع شفاف
 • دماي نگهداري: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: –
HEPES

ویژگی و کاربرد

HEPES یکی از اجزای بکار رفته در محلول نمک  Hank’s balanced ، محیط DMEM و محیط DMEM بدون گلوکز است.

هپس یک بافر معروف در زمینه کارهای سلولی ( کشت بافت) است به نحوی که اسیدیته بیولوژیک را در کشت سلولی فراهم می آورد. این بافر بیش تر در محیط کشت هایی اضافه می شود که تنظیم و نگهداشت اسیدیته محیط بسیار مهم می باشد.

هشدار

غلظت بیش از 40 میلی مولار آن ممکن است باعث سمیت برای برخی نوع از سلول ها می کند.

سیگما آلدریچ

هپس از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.