کوپریزون سیگما آلدریچ

کوپریزون = کاپریزون = بیس (سیکلوهگزانون) اگزالدهید رازون

Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone = Cuprizon = Cuprizone = Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)

 • کد: C9012
 • اسم ماده: بیس (سیکلوهگزانون) اگزالدهید رازون
 • فرمول شيميايي: C14H22N4O2
 • جرم مولی: 278.35 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 210 الی 214 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 50 میلی گرم در میلی لیتر در استیک اسید
 • خلوص: ≥95 درصد
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 25 گرمی
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر
 • دماي نگهداري: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مناسب جهت هماتولوژی و هیستولوژی
 • خطرات: –
کوپریزون سیگما آلدریچ

ویژگی

کوپریزون با فرمول شیمیایی C14H22N4Oو جرم مولی: 278.35 گرم بر مول پودر سفید رنگی است که در آب نامحلول بوده، اما در استیک اسید حل می شود.

کاربرد

 •  کوپریزون برای القای دمیلینه شدن در موش ها استفاده شده است.
 •  برای مطالعه دمیلینه شدن و ریمیلیناسیون ناشی از کوپریزون در جسم پینه ایی موش استفاده شده است.
 • بیس (سیکلوهگزانون) اگزالدهید رازون در تعیین طیف سنجی کمی مس و همچنین برای مطالعه تجربی متابولیسم میتوکندری استفاده می شود.
 • این ماده به عنوان یک عامل سمیت عصبی شناخته شده است.
 • از بیس (سیکلوهگزانون) اگزالدهید رازون می توان برای مطالعه آسیب شناسی ریمیلیناسیون در جسم پینه استفاده کرد. همچنین می تواند به عنوان مدلی برای بررسی اجزای التهاب عصبی استفاده شود.
سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.