کوماسی برلیانت بلو = کوماسی بریلینت بلو

Coomassie® Brilliant blue G 250 (C.I. 42655)

 

 • کد: 115444
 • اسم ماده: کوماسی برلیانت بلو
 • فرمول شيميايي: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
 • جرم مولی: 854.04 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 18 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 40 گرم بر لیتر
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 25 گرمی
 • اسیدیته: 6.4 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر بنفش تیره رنگ
 • دماي نگهداري: – درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: –
کوماسی برلیانت بلو مرک

ویژگی

Coomassie Brilliant Blue نام دو رنگ مشابه تری فنیل متان است که برای استفاده در صنعت نساجی توسعه یافته اند اما امروزه معمولاً برای رنگ آمیزی پروتئین ها در بیوشیمی تحلیلی استفاده می شوند. Coomassie Brilliant Blue G-250 با افزودن دو گروه متیل با Coomassie Brilliant Blue R-250 تفاوت دارد. نام “Coomassie” یک علامت تجاری ثبت شده در صنایع شیمیایی امپریال است.

کاربرد

روش برادفورد از خواص طیفی Coomassie Brilliant Blue G-250 برای تخمین مقدار پروتئین در محلول استفاده می کند. هنگام اتصال به پروتئین، مولکول رنگی Coomassie Brilliant Blue G-250 با بار منفی یک بار کلی منفی به پروتئین می دهد. در سال 2009، Brilliant Blue G در آزمایشات علمی برای درمان آسیب های ستون فقرات در موش های آزمایشگاهی استفاده شد.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.