کلسمید قرمز گیبکو

کلسمید قرمز = کلسمید = محلول کلسمید در HBSS

KaryoMAX™ Colcemid™ Solution in PBS

 • کد: 040-15210
 • اسم ماده: محلول کلسمید در HBHS
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 10 میلی لیتر
 • اسیدیته: –
 • شکل ظاهري: مایع قرمز رنگ
 • دماي نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت کشت سلول
 • خطرات: –
کلسمید قرمز گیبکو

ویژگی و کاربرد

کلسمید در HBSS برند گیبکو  یک محلول 10 میکروگرم بر میلی لیتر N-desacetyl-N-methylocolchicine است که در محلول نمک متعادل هنکس (HBSS) ساخته شده است. این ماده برای توقف سلول ها در متافاز استفاده می شود بنابراین کروموزوم ها می توانند برای مطالعات سیتوژنتیک و روش های تشخیص آزمایشگاهی جدا شوند. Colcemid مانع از تشکیل دوک در هنگام میتوز می شود و باعث توقف متافاز می شود. مکانیسم عملکرد مشابه کلشی سین است، اما با سمیت کمتر برای پستانداران.

خصوصیات کلسمید قرمز

 • نوع محصول
 • شرایط حمل و نقل
 • میزان اسیدیته
 • خط تولید
 • حالت
 • گروه تحقیق
 • ماندگاری
 • نوع معرف
 • نوع سلول
 • نوع محلول
 • محیط تجزیه و تحلیل کروموزوم
 • دمای اتاق
 • 6 الی 8
 • ™KaryoMAX
 • مایع
 • تحقیقات بالینی ، تحقیقات ترجمه
 • 18 ماه
 • Phosphate Buffered Saline
 • پستانداران
 • KaryoMAX™ Colcemid™ Solution

شرکت کیمیا زیست گستر نوین آماده ارائه سه مدل از این نوع محلول شامل کلسمید سفید گیبکو، کلسمید قرمز گیبکو و کلسمید سیگما آلدریچ می باشد. شما عزیزان می توانید با توجه به نیاز خود هریک از این سه مدل محلول را انتخاب و سفارش دهید.

گیبکو

 از این رو اين محصول از برند گیبکو به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.