کلسمید سفید گیبو

کلسمید سفید = کلسمید = محلول کلسمید در PBS

KaryoMAX™ Colcemid™ Solution in PBS

 • کد: 012-15212
 • اسم ماده: محلول کلسمید در PBS
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 10 میلی لیتر
 • اسیدیته: –
 • شکل ظاهري: مایع سفید رنگ
 • دماي نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت کشت سلول
 • خطرات: –
کلسمید سفید گیبکو

ویژگی و کاربرد

کلسمید در PBS برند گیبکو  یک محلول 10 میکروگرم بر میلی لیتر N-desacetyl-N-methylocolchicine است که در فسفات بافر سالین (PBS) ساخته شده است. این ماده برای توقف سلول ها در متافاز استفاده می شود بنابراین کروموزوم ها می توانند برای مطالعات سیتوژنتیک و روش های تشخیص آزمایشگاهی جدا شوند. Colcemid مانع از تشکیل دوک در هنگام میتوز می شود و باعث توقف متافاز می شود. مکانیسم عملکرد مشابه کلشی سین است، اما با سمیت کمتر برای پستانداران.

خصوصیات کلسمید سفید

 • نوع محصول
 • شرایط حمل و نقل
 • میزان اسیدیته
 • خط تولید
 • حالت
 • گروه تحقیق
 • ماندگاری
 • نوع معرف
 • نوع سلول
 • نوع محلول
 • محیط تجزیه و تحلیل کروموزوم
 • دمای اتاق
 • 6 الی 8
 • ™KaryoMAX
 • مایع
 • تحقیقات بالینی ، تحقیقات ترجمه
 • 18 ماه
 • Phosphate Buffered Saline
 • پستانداران
 • KaryoMAX™ Colcemid™ Solution

شرکت کیمیا زیست گستر نوین آماده ارائه سه مدل از این محلول شامل کلسمید قرمز گیبکو، کلسمید سفید گیبکو و کلسمید سیگما آلدریچ می باشد. شما عزیزان می توانید با توجه به نیاز خود هریک از این سه مدل محلول را انتخاب و سفارش دهید.

گیبکو

 از این رو اين محصول از برند گیبکو به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.