کارل فیشر مرک

کارل فیشر

CombiCoulomat fritless

 • کد: 109257
 • اسم ماده: کارل فیشر
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: 0.92 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 500 میلی لیتری
 • اسیدیته: 5.5 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع بدون رنگ تا زرد روشن
 • دماي نگهداري: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS08 ،GHS06 ،GHS02
کارل فیشر مرک

ویژگی

کارل فیشر یک روش شیمیایی و یک روش پتانسیل سنجی می باشد که جهت تعیین آب در جامدات، الکل ها، اسید ها، حلال ها، استرها و نمک های معدنی آبدار  از این واکنشگر استفاده می شود. به طور کلی این واکنشگر مقدار جامانده آب را در ماده آنالیز می کند. این روش شامل ید می باشد. ید به خوبی در آب حل می شود بنابراین می توان مقدار آب را با نشان دادن پتانسیل الکتریکی ید های اضافی تخمین زد. این روش برای اولین بار توسط شیمیدان آلمانی به نام کارل شیفر اختراع شد.

شرایط نگهداری

ظرف را در مکانی خشک و با تهویه خوب محکم بسته نگه دارید. دور از گرما و منابع اشتعال قرار دهید. مکان نگهداری قفل شده یا در محلی که فقط افراد واجد شرایط یا مجاز در آن در دسترس هستند، نگه دارید.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: