کاربازول = دی فنیلینیمین = 9-آزافلوئورین

Carbazole = Diphenylenimine = 9-Azafluorene

 • کد: 820255
 • اسم ماده: کاربازول
 • فرمول شيميايي: C₁₂H₉N
 • جرم مولی: 167.21 گرم بر مول
 • غلظت: 1.1 g/cm3 در دمای 18 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 240 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 355 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 0.1 گرم بر لیتر
 • خلوص: ≥ 95.0 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 5 و 250 گرمی
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر بژ رنگ بدون بو
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS08
کاربازول مرک

ویژگی و کاربرد

کاربازول یک ترکیب آلی هتروسیکلیک معطر است. این ساختار سه حلقه ای دارد، شامل دو حلقه بنزن شش عضوی است که در دو طرف حلقه پنج عضوی حاوی نیتروژن ترکیب شده اند. فلورسانس قوی و فسفرسانس طولانی را در معرض نور ماوراء بنفش نشان می دهد. کاربازول به شکل کریستال سفید، برگچه یا پودر برنزه روشن ظاهر می شود.

شرایط نگهداری

درب ظرف محکم بسته شده باشد. محل نگهداری قفل شده یا در محلی که فقط برای افراد واجد شرایط یا مجاز قابل دسترسی است، ماده را نگه دارید. دمای ذخیره سازی توصیه شده به برچسب محصول مراجعه کنید.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.