کاتالوگ نامبر مواد آزمایشگاهی

کد ماده شیمیایی (cat No) یا کاتالوگ نامبر شماره ای است که کارخانه تولید کننده انحصاراً برای محصول تولیدی خود در نظر می گیرد و یکی از اطلاعات تولیدی محصول می باشد که بر روی بسته بندی محصول نیز درج می شود.

ارقام و حروف تشکیل دھنده شماره کاتالوگ از ھیچ قاعده کلی پیروی نمی کند و معمولا ھر کمپانی بنابر سیاست خود یک نوع فرمت خاص برای شماره کاتالوگ محصولات خود در نظر میگیرد.

شماره کاتالوگ گاھی تنھا با ارقام معرفی می شود و گاھی ترکیبی از حروف و ارقام است. برخی از کمپانی ھا در شماره کاتالوگ محصولات خود حرف یا حروفی از نام کمپانی خود را جای می دھند.

اما کاتالوگ نامبر با چه اسامی شناخته می شود:

شماره کاتالوگ ماده شیمیایی با اسامی متعددی همچون:

Cataloge Number (Cat No), Product No, Art No (Article No), Part No, Order No

معرفی می شود که ھر کمپانی از یکی از این نام ھا و یا نام دیگری که اینجا ذکر نشده است به عنوان شماره کاتالوگ محصولات خود بھره میبرد.

شماره کاتالوگ چه مشخصاتی از ماده را مشخص مینماید: با جستجوی شماره کاتالوگ یک ماده در داخل سایت شرکت تولید کننده می توان به برخی اطلاعات محصول ھمچون برگه اطلاعات ایمنی، برگه مشخصات محصول، فرمول خطی، وزن مولکولی، اسامی مترادف، شکل ساختاری و … دسترسی داشت.

شماره کاتالوگ محصولات مرک

از آنجا که مواد شیمیایی آزمایشگاھی معمولا با گریدھای مختلف و متنوعی تولید می شوند شرکت ھای تولید کننده برای گریدھای مختلف یک ماده کاتالوگ نامبر ھای مختلفی در نظر می گیرند. به عنوان مثال کمپانی مرک و سیگما اتانول را با 12 گرید مختلف در قالب شماره کاتالوگ ھای مختلف تولید نموده اند. در تصویر زیر گریدی با عنوان قرار دارد که این عنوان نشان دهنده گرید صنعتی اتانول برای صنایع تولیدی می باشد.

Sigma Aldrich Fine Chemical = SAFC

کاتالوگ نامبر

اما اگر وارد سایت مرک شوید و ماده ایی را جستجو کنید، صفحه ایی همانند عکس بالا به شما نشان داده خواهد شد. همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید پس از جستجو ماده مورد نظرتان و باز شدن صفحه جدید یکسری اطلاعات نمایان می شود که ما در ادامه خواهیم گفت هر بخش از این اطلاعات بیانگر چیست.

  1. فرمول شیمیایی
  2. مترادف فرمول
  3. خطی وزن مولکولی
  4. شماره رجیستری یا CAS No
  5. کاتالوگ نامبر یا cat No
  6. خصوصیات و کاربرد هر ماده
  7. کارخانه سازنده
  8. برگه اطلاعات ایمنی یا SDS
  9. قیمت ماده در حجم ها و مقدارهای مختلف

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: