پنتیلن تترازول سیگما آلدریچ

پنتیلن تترازول = مترازول = پنتترازول

Pentylenetetrazole = Metrazole = α,β-Cyclopentamethylenetetrazole = PTZ

 • کد:  P6500
 • اسم ماده: پنتیلن تترازول
 • فرمول شيميايي: C6H10N4
 • جرم مولی: 138.17 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 59 الی 61 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 194 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 25، 50، 100 گرمی
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: کریستالی
 • دماي نگهداري: در منفی 20 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت القای تشنج در حیوانات آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS06
پنتیلن تترازول سیگما آلدریچ

ویژگی

پنتیلن تترازول (PTZ) مشتق تترازول و مهار کننده اسید آمینوبوتیریک و مجموعه گیرنده های آن است. دارویی است که قبلاً به عنوان محرک گردش خون و تنفس استفاده می شد. همانطور در سال 1934 توسط متخصص مغز و اعصاب و روانپزشک مجارستانی-آمریکایی کشف کرد که دوزهای بالا باعث تشنج می شود. در سال 1939 پنتیلن تترازول به عنوان روش ارجح برای القای تشنج در بیمارستانهای روانی انگلیس جایگزین درمان با تشنج شد.

کارایی

این دارو در تشنج درمانی مورد استفاده قرار گرفته است و مشخص شد که موثر است – در درجه اول برای افسردگی – اما جلوگیری از عوارض جانبی آن مانند تشنج کنترل نشده دشوار است.

PTZ یک عامل تشنج است که برای القای تشنج استفاده می شود. این ماذه می تواند از سد خونی مغزی عبور کند. پنتیلن تترازول یک محرک سیستم عصبی مرکزی (CNS) غیر اختصاصی است. PTZ باعث القای استرس اکسیداتیو می شود و محتوای مالون دی آلدئید غشایی را افزایش می دهد و بر روی هیپوکامپ تأثیر می گذارد، در نتیجه  سبب تشنج می شود.

پنتیلن تترازول به طور تجربی برای مطالعه پدیده های تشنج و شناسایی داروهایی که ممکن است حساسیت تشنج را کنترل کنند، استفاده شده است.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.