پروپیل آمین مرک

پروپیل آمین

3-(Triethoxysilyl)propylamine

 • کد: 821619
 • اسم ماده: پروپیل آمین
 • فرمول شيميايي: C₉H₂₃NO₃Si
 • جرم مولی: 221.37 گرم بر مول
 • غلظت: 0.95 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: دمای بیش از منفی 70 درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: 217 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: ≥ 98 درصد
 • مقدار: در ظروف های شیشه ایی حجم های 50، 100 و 500 میلی لیتری
 • اسیدیته: 11 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع بی رنگ
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS05 و GHS07
پروپیل آمین مرک

مرک

این محصول از برند مرک به دلیل کیفیت خوب نسبت به سایر برندهای معتبر دنیا می تواند نیاز بسیاری از آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.