هپتا فلورو بوتیریک اسید

Heptafluorobutyric acid = HFBA

 • کد: 843443
 • اسم ماده: هپتا فلورو بوتیریک اسید
 • فرمول شیمیایی: C₄H F₇O₂
 • جرم مولی:  214.04 گرم بر مول
 • غلظت: 1.645 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دمای ذوب: 17.5- درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: 121 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: ≥ 98.0 درصد
 • مقدار: ظروف شیشه ایی 5 و 25 میلی لیتری
 • اسیدیته : 1
 • شکل ظاهري: مایع بی رنگ
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مناسب جهت سنتز
 • خطرات: GHS05
هپتا فلورو بوتیریک اسید مرک

ویژگی

هپتا فلورو بوتیریک اسید (HFBA) یک ترکیب ارگانوفلورین با فرمول C3F7CO2H است. به صورت مشتق فلوئور دار از اسید بوتیریک، این مایع بی رنگ توسط الکتروفلوراسیون از بوتیریل فلوراید مربوطه تهیه می شود.

کاربرد

HFBA دارای کاربردهای متنوعی در شیمی تحلیلی و مصنوعی است. این یک معرف جفت یونی برای HPLC فاز معکوس است. در توالی یابی، سنتز و محلول سازی پروتئین ها و پپتیدها استفاده می شود. استرهای مشتق شده از هپتا فلورو بوتیریک اسید به دلیل الکتروفیلی بودن خود به راحتی تحت چگالش قرار می گیرند. لیگاندهای مخصوص یون های فلزی با استفاده از این خاصیت مانند Eufod تولید می شوند. همچنین اسید هپتافلوروبوتیریک یک عامل جفت شدن آنیون برای تصفیه پروتئین ها و پپتیدها در HPLC فاز معکوس است. از دیگر کاربردهای موثر آن به عنوان ماده افزودنی موثر برای رسوب الکتریکی روی نام برد.

اسیدیته قوی HFBA تضمین می کند که سایر گروه های اسیدی مانند اسید کربوکسیلیک بر روی مولکول های زیستی پروتونه می شوند و بنابراین نمونه های زیست مولکولی قادر به تعامل با حلال های آلی در فرآیندهایی مانند کروماتوگرافی فاز معکوس هستند. زنجیره آلکیل طولانی تر HFBA باعث می شود آبگریزتر از TFA باشد، و بنابراین می توان HFBA را با نمونه های آبگریز بیشتری مورد استفاده قرار داد.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.