معرف فولین سیوکالتیو

Folin-Ciocalteu’s phenol reagent

 • کد: 109001
 • اسم ماده: معرف فولین سیوکالتیو
 • فرمول شیمیایی: –
 • وزن مولکولی: – گرم بر مول
 • غلظت: 1.24 g/cm3 در دمای 25 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: <0.5 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: حلال در آب
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف های شیشه ایی 100 و 500 میلی لیتری
 • خلوص: – درصد
 • شکل ظاهری: مایع زرد رنگ
 • دمای نگهداری: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: واکنشگر
 • خطرات: GHS05
معرف فولین سیوکالتیو مرک

ویژگی

معرف فولین سیوکالتیو، که روش معادل سازی اسید گالیک (GAE) نیز نامیده می شود، مخلوطی از فسفومولیبدات و فسفوتنگستات است که برای سنجش آنتی اکسیدان های فنلی و پلی فنلی استفاده می شود.

معرف فقط فنل ها را اندازه گیری نمی کند بلکه با هر ماده کاهنده ای واکنش نشان می دهد. بنابراین، ظرفیت كاهش كلی یك نمونه، نه فقط تركیبات فنلی را اندازه گیری می كند. این معرف بخشی از روش سنجش پروتئین Lowry است و همچنین با برخی ترکیبات حاوی نیتروژن مانند هیدروکسیل آمین و گوانیدین واکنش خواهد داد.

همچنین نشان داده شده است که این واکنش نسبت به تیول ها، بسیاری از ویتامین ها، باز نوکلئوتید گوانین، تریوزهای گلیسرآلدئید و دی هیدروکسی استون و برخی یون های غیر آلی واکنش نشان می دهد.

درضمن این معرف از معرف Folin متمایز است که برای شناسایی آمین ها و ترکیبات حاوی گوگرد استفاده می شود.

کاربرد

از آنجا که ظرفیت آنتی اکسیدانی را در شرایط آزمایشگاهی اندازه گیری می کند، از این معرف برای سنجش مواد غذایی و مکمل ها در علوم غذایی استفاده شده است.

از معرف Folin & Ciocalteu’s phenol برای برآورد محتوای فنلی کل در نمونه ها استفاده شده است.

شرایط نگهداری

در محفظه فلزی نگهداری نشود. همچنین درب آب به طور کامل بسته شود.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.