فنول فتالئین مرک آلمان

فنول فتالئین = فنل فتالئین

Phenolphthalein

 • کد: 107233
 • اسم ماده: فنول فتالئین
 • فرمول شیمیایی: C₂₀H₁₄O₄
 • وزن مولکولی: 318.33 گرم بر مول
 • غلظت:  1.27g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته:  -در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: 3.36 میلیگرم در لیتر
 • دمای ذوب: 263.7 درجه سانتیگراد
 • دمای جوش:  درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف 25، 100 و 500 گرکی
 • خلوص: ≥ درصد
 • شکل ظاهری: پودر سفید بی بو
 • دمای نگهداری:  درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS07 ، GHS08
فنول فتالئین

ویژگی

فنول فتالئین کمی در آب محلول است و معمولاً برای آزمایش در الکل حل می شود. این یک اسید ضعیف است که می تواند یون های H+ را در محلول از دست بدهد. فنل فتالئین در یک محلول آبی بسته به pH محلول، اشکال مختلفی را می پذیرد.

کاربرد

فنل فتالئین اغلب به عنوان یک شاخص در تیتراسیون اسید-باز استفاده می شود. برای این کاربرد در محلول های اسیدی بی رنگ و در محلول های بازی صورتی می شود. این رنگ متعلق به کلاس رنگ هایی است که به عنوان رنگهای فتالئین شناخته می شوند.

همچنین به عنوان جزئی از یک نشانگر جهانی، همراه با متیل قرمز، بروموتیمول آبی و تیمول آبی عمل می کند.

شرایط نگهداری

در ظرف محکم بسته‌شده باشد و در مکان خشک نگهداری شود. محل نگهداری تهویه مناسب داشته‌باشد. در قفل یا در محلی که فقط برای افراد واجد شرایط یا مجاز در دسترس باشد نگهداری کنید.

توجه: زیر هود کار کنید و ماده را استنشاق نکنید.

مرک آلمان

اين محصول از برند مرک آلمان به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.