شرکت کارلو اربا

شرکت کارلو اربا / CARLO ERBA یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در ایتالیا می باشد که توسط دکتر کارلو اربا نزدیک به 150 سال پیش تأسیس شد.

این شرکت به سرعت پیشرفت کرد تا اینکه اکنون دومین شرکت بزرگ تولید کننده مواد شیمیایی در اروپا می باشد.

شرکت در سال 2004 با شرکت SDS فرانسه ادغام شد و درسال 2005 شرکت CARLO-ERBA-SDS را ایجاد کردند.

مقر اصلی این شرکت در میلان ایتالیا واقع شده است.

کارلو اربا پس از 160 سال از تأسیس خود، همچنان با پیشرفت و دستاوردهایی در زمینه پزشکی و شیمی همراه است.

با توجه به اینکه در سال های اخیر، ایران تحت شرایط تحریمی قرار داشته است، به همین خاطر نمایندگی رسمی شرکت کارلو اربا در کشور وجود ندارد.

شاید برای شما سوال باشد پس تبلیغات نمایندگی محصولات شرکت CARLO EBRA در فضای مجازی و همچنین ادعای افراد در بازار مبنی بر اینکه تنها نمایندگی رسمی این شرکت در کشور هستند چیست؟

در شرایط تحریمی حاضر هیچ شرکت و فردی نمی تواند ادعای داشتن نمایندگی محصولات شرکت کارلو اربا را داشته باشد.

حال چه باید کرد؟؟؟؟؟

 کیمیا زیست گستر نوین“در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

نظر به اين كه هيچ نماينده رسمى از شركت هاى معتبر جهان در ايران وجود ندارد اعتماد به شركت هاى پخش كننده كمى سخت شده، با اين حال مجموعه كيميا زيست گستر نوين با واردات، اين نياز جامعه هدف را برآورده ميكند.