شرکت شارلو

شرکت شارلو ابتدا در سال 1949 بوسیله دو شیمی دان اسپانیایی در بارسلونا اسپانیا با نام شرکت FEROSA تأسیس شد. در نهایت در سال 1954 این شرکت به پل شارلو (Paul Scharlau) واگذار شد و تحت نام شرکت شوچارد (Schuchardt) به کار خود ادامه داد.

تا اینکه در سال 1971 با فروخته شدن شوچارد به مرک آلمان این شرکت مجبور به استفاده از یک نام تجاری دیگر شد. در نتیجه Ferosa تحت نام شارلو به فعالیت خود ادامه داد.

در سال 2000 شرکت شارلو تصمیم گرفت برای بهتر نشان دادن فعالیت های شرکت اسم خود را به Scharlab تغییر داد.

در حال حاضر کمپانی Scharlab بیش از 200 کارمند در 8 کشور دارد.

با توجه به اینکه در سال های اخیر، ایران تحت شرایط تحریمی قرار داشته است، به همین خاطرهیچ نمایندگی رسمی شرکت شارلو در کشور وجود ندارد.

شاید برای شما سوال باشد پس تبلیغات نمایندگی محصولات شرکت Scharlau در فضای مجازی و همچنین ادعای افراد در بازار مبنی بر اینکه تنها نمایندگی رسمی این شرکت در کشور هستند چیست؟

در شرایط تحریمی حاضر هیچ شرکت و فردی نمی تواند ادعای داشتن نمایندگی محصولات این شرکت را داشته باشد.

حال چه باید کرد؟؟؟؟

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

سایر شرکت‌ها :