سیاهرگ

سیاهرگ‌ ها رگ‌های خونی هستند که خون بدون اکسیژن را از بافت‌ها و اندام‌های مختلف بدن جمع‌آوری کرده و آن را به قلب منتقل می‌کنند. رگ های خونی که خون را به سمت قلب می برند سیاهرگ هستند.

همه سیاهرگ ها خون بدون اکسیژن را حمل می کنند به جز سیاهرگ های ریوی و نافی. سیاهرگ های ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به دهلیز چپ برای گردش می برند. ورید های نافی خون اکسیژن دار را از جفت به جنین در حال رشد حمل می کنند. وریدهای نافی فقط در جنین در حال رشد وجود دارند. وریدهای دیگری که خون بدون اکسیژن را حمل می کنند، وریدهای سیستمیک نامیده می شوند.

سیاهرگ

سیاهرگ های سیستمیک خون بدون اکسیژن را از مویرگها جمع آوری می کنند و خون را با فشار کمتری در حدود 8 تا 10 میلی متر جیوه به قلب برمی گردانند. از این رو به دریچه هایی نیاز دارد، یک ساختار عضلانی الاستیک برای بررسی جریان برگشتی خون.

بزرگ سیاهرگ

وریدها که به مویرگ‌ها متصل می‌شوند، به صورت لوله‌های کوچک تری به قطر حدود 8 تا 100 میکرومتر شروع می شوند که ونول نامیده‌می‌شوند. وریدهایی که مستقیماً به مویرگ‌ها متصل هستند، وریدهای پس مویرگی نامیده می شوند. چندین ورید با هم ادغام می‌شوند و ورید کوچکتری را تشکیل می‌دهند. وریدهای کوچک مختلف با هم متحد می‌شوند و رگه های بزرگتری را تشکیل می‌دهند که در نهایت به هم متصل می‌شوند و دو رگه اصلی به نام ورید اجوف را تشکیل می‌دهند. ورید اجوف فوقانی (بزرگ سیاهرگ زبرین) و ورید اجوف تحتانی (بزرگ سیاهرگ زیرین). ورید اجوف خون بدون اکسیژن را به قلب در دهلیز راست تخلیه‌می‌کند.

بسیاری از رگ های سطحی به صورت رگه های آبی تا بنفش رنگ در سطح بدن ما دیده می شوند. این مکان‌هایی هستند که خون عمدتاً برای آزمایش‌های خون، کشت خون یا سایر نیازهای عمومی پزشکی از آنجا گرفته‌می‌شود.

ساختار سیاهرگ ها

وریدها دریچه هایی با دیواره نازک حاوی رگ های خونی هستند. از نظر تشریحی، سیاهرگ‌ها دارای سه دیواره لایه‌ای مشابه شریان‌ها (سرخرگ) هستند که عبارتند از تونیکا خارجی، تونیکا میانی و تونیکا انتیما. با این حال، آنها دارای مقادیر قابل توجهی کمتری از عضلات صاف هستند که آنها را نازک تر از دیواره رگ ها می کند. این دیواره نازک‌تر رگ‌ها را انعطاف‌پذیرتر می‌کند و به رگ‌ها اجازه می‌دهد تا نزدیک به 70 درصد از کل خون را در هر زمان نگه دارند. وریدها خون را با فشار بسیار پایین حمل می‌کنند، بنابراین مجهز به دریچه‌های وریدی هستند که با بررسی جریان برگشتی خون را به سمت قلب حفظ می‌کنند.

۱- تونیکا خارجی

این خارجی ترین لایه است که عمدتاً از بافت های همبند ساخته شده است که عمدتاً با الیاف کلاژن ساخته شده است که استحکام فیزیکی و خاصیت ارتجاعی رگ ها را فراهم می کند.

۲- تونیکا میانی

این لایه میانی است که از بافت همبند با الیاف الاستیک و لایه‌های عرضی رشته‌های عضلانی تشکیل شده‌است. سلول های ماهیچه صاف موجود در این لایه به تنظیم قطر سیاهرگ ها کمک می کند.

۳- تونیکا انتیما

درونی‌ترین لایه‌ای است که از سلول‌های اندوتلیال ساخته شده است و سطح صافی را برای جریان آسان خون در داخل سیاهرگ‌ها فراهم می‌کند.

انواع سیاهرگ

بر اساس محل قرارگیری آنها به دو نوع وریدهای سطحی و وریدهای عمقی تقسیم می شوند.

A. سیاهرگ های سطحی

سیاهرگ‌هایی که در زیر پوست به سطح بدن نزدیکتر هستند، وریدهای سطحی نامگذاری می شوند. این رگ ها اغلب به صورت رگه های آبی تا بنفش قابل مشاهده هستند. آنها علاوه بر انتقال خون، نقش مهمی در تنظیم دمای بدن دارند. این سیاهرگ ها مقدار کمتری خون را در بدن ما حمل می کنند. برخی از وریدهای سطحی رایج و قابل مشاهده عبارتند از وریدهای ژوگولار خارجی (سیاهرگ گردنی بیرونی)، وریدهای سفالیک (سیاهرگ سَری)، وریدهای کوبیتال، وریدهای بازیلیکا (سیاهرگ برجسته) و غیره.

B. سیاهرگ های عمقی

سیاهرگ هایی که در عمق بیشتری از بدن قرار دارند، سیاهرگ های عمقی نامگذاری می شوند. این سیاهرگ ها از بیرون قابل مشاهده نیستند و اغلب با شریان هایی به همین نام جفت می شوند. این سیاهرگ ها حامل بخش عمده ای از خون وریدی هستند. برخی از وریدهای عمیق رایج عبارتند از وریدهای داخلی ژوگولار، وریدهای بازویی، وریدهای ساب کلاوین، وریدهای فمورال (ورید رانی) و غیره.

بر اساس نوع خونی که حمل می کنند و محل تحویل، سیاهرگ ها را می توان به دو نوع طبقه بندی کرد، یعنی. وریدهای ریوی و وریدهای سیستمیک.

  • وریدهای ریوی

این سیاهرگ ها خون اکسیژن دار را از ریه ها به دهلیز چپ می برند. چهار ورید ریوی اصلی وجود دارد – دو ورید از هر ریه خارج می شوند.

  • وریدهای سیستمیک

این سیاهرگ ها خون بدون اکسیژن را از سراسر بدن جمع آوری کرده و به دهلیز راست می برند.

عملکرد سیاهرگ ها

  • وریدهای سیستمیک خون بدون اکسیژن را از هر بافت و اندام بدن ما جمع آوری می کنند و آن را برای اکسیژن رسانی مجدد و گردش مجدد به قلب منتقل می کنند.
  • وریدهای ریوی خون دوباره اکسیژن‌شده را از ریه‌ها به قلب می‌برند تا دوباره گردش کنند.
  • رگ های سطحی همچنین به کاهش دمای بدن در هنگام گرم شدن کمک می کنند.

سیاهرگ ها و بیماری ها

بیماری ها یا ناتوانی هایی که رگ ها را تحت تاثیر قرار می دهد و عملکرد طبیعی آنها را مختل می کند، بیماری های وریدی نامیده می شود. ورید ها از طیف گسترده ای از شرایط پزشکی، از جمله بیماری های عفونی و غیر عفونی رنج می برند. برخی از شایع ترین بیماری های وریدی در زیر خلاصه‌شده‌است.

بیماریمعرفی
رگ های واریسیرگ های بزرگ و پیچ خورده (معمولاً در پاها)
ترومبوز سیاهرگی عمقیوضعیتی که در آن لخته خون در وریدهای عمیق تشکیل می شود که بر گردش خون تأثیر می گذارد.
نارسایی مزمن وریدی (CVI)شرایطی که وریدهای پا نمی توانند به درستی کار کنند و خون وریدی در پاها نمی تواند به قلب بازگردد.
رگ عنکبوتی (تلانژکتازی)یک خوشه برجسته کوچک از رگهای کوچک آسیب دیده.
ترومبوفلبیت سطحیالتهاب وریدهای سطحی به دلیل تشکیل لخته های خون در داخل سیاهرگ ها.
سندرم می-ترنرشرایطی که در آن ورید ایلیاک چپ توسط شریان ایلیاک مشترک سمت راست در برابر ستون فقرات کمری فشرده می شود.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.