سولفانیل آمید = 4-آمینوبنزن سولفونامید

Sulfanilamide = 4-Aminobenzenesulfonamide

 • کد: 111799
 • اسم ماده: سولفانیل آمید
 • فرمول شيميايي: C₆H₈N₂O₂S
 • جرم مولی: 172.2 گرم بر مول
 • غلظت: 1.54 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 162.8 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 260 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 5.37 گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: ≥ 99 درصد
 • مقدار: در ظرف پلاستیک 100 گرمی
 • اسیدیته: 5.8 الی 6.1 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر جامد سفید رنگ
 • دماي نگهداری: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: معرف برای آنالیز
 • خطرات: –
سولفانیل آمید مرک

ویژگی

سولفانیل آمید یک داروی ضد باکتری سولفونامید است. از نظر شیمیایی، این یک ترکیب آلی است که از یک آنیلین مشتق شده با یک گروه سولفونامید تشکیل شده است. این ماده برای اولین بار در سال 1908 توسط شیمی دان اتریشی پاول یوزف یاكوب گلمو (1861–1961) به عنوان بخشی از پایان نامه خود برای درجه دكتری تهیه شد.

کاربرد

سولفانیل آمید پودر شده توسط متفقین در جنگ جهانی دوم برای کاهش میزان عفونت استفاده شد و به کاهش چشمگیر میزان مرگ و میر در مقایسه با جنگ های قبلی کمک کرد. آنتی بیوتیک های مدرن سولفانیل آمید را در میدان جنگ جایگزین کرده اند. با این حال، سولفانیل آمید امروزه همچنان مورد استفاده قرار می گیرد، در درجه اول برای درمان عفونت های مخمر واژن.

به عنوان یک آنتی بیوتیک سولفونامید، سولفانیل آمید با مهار رقابتی واکنش های آنزیمی شامل پارا آمینوبنزوئیک اسید (PABA) عمل می کند. PABA در واکنش های آنزیمی تولید اسید فولیک، مورد نیاز است که به عنوان کوآنزیم در سنتز پورین ها و پیریمیدین ها عمل می کند. پستانداران اسید فولیک خود را سنتز نمی کنند بنابراین تحت تأثیر مهار کننده های PABA قرار نمی گیرند، که به طور انتخابی باکتری ها را از بین می برد.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.