سدیم پیروات سیگما آلدریچ

سدیم پیروات = پیروات سدیم = پیروویک اسید سدیم سالت = آلفا کتوپروپیونیک اسید سدیم سالت = 2-اگزوپروپانوئیک اسید سدیم سالت

Sodium pyruvate = Pyruvic acid sodium salt = α-Ketopropionic acid sodium salt = 2-Oxopropanoic acid sodium salt

 • کد: P2256
 • اسم ماده: سدیم پیروات
 • فرمول شيميايي: CH3COCOONa
 • جرم مولی: 110.04 گرم بر مول
 • غلظت: 1.78 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: >300 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 100 میلی گرم بر میلی لیتر
 • خلوص: ≥ 99 درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 10 میلی گرم، 5، 25، 100 و 500 گرمی
 • اسیدیته: 7 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر سفید رنگ
 • دماي نگهداري: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS07
سدیم پیروات سیگما آلدریچ

ویژگی

پیروات سدیم (SP) ساده ترین کتو اسید است. به عنوان صفحات بسیار نازک متبلور می شود و متعلق به سیستم مونوکلینیک است. آنتالپی مولار استاندارد تشکیل و آنتالپی مولار انحلال SP در رقت بی نهایت بدست آمده است. اثربخشی آن در درمان سندرم های تحلیل DNA میتوکندری مورد بررسی قرار گرفته است.

پیروات سدیم نمکی از آنیون مزدوج اسید پیروویک است که به نام پیروات شناخته می شود. در سلول های چربی، مشخص شد که پیروات سدیم باعث افزایش جذب گلوکز با واسطه انسولین می شود. در بدن، یکی از روش های که پیروات سدیم به سلول ها انرژی می دهد، تبدیل پیروات به استیل-کوآ است که سپس می تواند وارد چرخه TCA شود که انرژی تولید می کند و با سایر فرایندهای تولید انرژی مرتبط است.

پیروویک اسید سدیم سالت علاوه بر داشتن خواص آنتی اکسیدانی و اثرات تولید انرژی، توانایی عبور از سد خونی مغزی را دارد و به دلیل این ویژگی ها در چندین مطالعه در مورد آسیب مغزی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد

این ماده معمولاً به عنوان منبع انرژی اضافی به محیط کشت سلولی اضافه می شود، اما ممکن است اثرات محافظتی در برابر پراکسید هیدروژن نیز داشته باشد. با توجه به اینکه پیروات واسطه ای در بسیاری از مسیرهای متابولیسم از جمله گلیکولیز است، پیروات سدیم در بسیاری از آزمایشات شامل کشت سلولی برای تأمین انرژی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.