سدیم بوروهیدرید = سدیم تترا هیدروبورات = سدیم بورهیدرید

Sodium borohydride = Sodium tetrahydridoborate

 • کد:  806373
 • اسم ماده: سدیم بوروهیدرید
 • فرمول شيميايي: NaBH₄
 • جرم مولی: 37.83 گرم بر مول
 • غلظت: 1.07 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: بیش از 360 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 500 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: بیش از 98 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 10، 25، 100، 500 گرمی و درام استیل 40 کیلویی
 • اسیدیته: 11 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: کریستالی سفید رنگ
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت سنتز
 • خطرات: GHS06
سدیم بوروهیدرید مرک

ویژگی

سدیم بوروهیدرید، یا سدیم تترا هیدرو بورات، ترکیبی معدنی با فرمولاسیون NaBH4 است. این جامد سفید رنگ معمولاً به صورت پودری بوده و به عنوان عامل کاهنده در کاربردهای شیمیایی در دو مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی استفاده می‌شود.

این ترکیب در دهه­ ی 1940 به وسیلهٔ ­ی H. I. Schlesinger کشف شد. سدیم بورهیدرید در الکل­ ها، در برخی از اترها و در آب حل می­ شود، اگرچه به آهستگی هیدرولیز می­ شود. سدیم بورو هیدرید در حلال­ های پروتیک از قیبل الکل و آب قابل حل است. ترکیب این ماده با این حلال­ های پروتیک باعث تولید مولکول هیدروژن می­ شود، اگرچه این واکنش ­ها به نسبت آرام است.

سدیم بوروهیدرید یک ترکیب نمکی است که ار آنیون‌های تتراهدرال BH4 تشکیل شده‌است. این ماده­ ی جامد به سه شکل α، β و ɤ یافت می­ شود. پایدارترین فرم آن در دما و فشار اتاق فرم آلفای آن است.

سدیم بوروهیدرید باعث کاهش بسیاری ار ترکیبات آلی می­شود. از این ترکیب بیشتر در تبدیل کتون­ ها و آلدهیدها به الکل استفاده می­ شود. این ترکیب به‌طور مؤثر آسیل کلرایدها، انیدریدها، آلفا هیدروکسی لاکتون­ ها، تیواسترها و ایمین‌ها را در دمای اتاق یا دمای پایین تر کاهش می­ دهد. این ماده استرها را به آهستگی و با بازدهی کم در حضور مقدار زیادی از ماده و یا دمای بالا کاهش می ­دهد، در حالی که قادر به احیای کربوکسیلیک اسیدها و آمیدها نمی ­باشد. این ماده با تولید گاز هیدروژن و تشکیل نمک بورات با آب و الکل مخصوصاً در pHهای اسیدی واکنش می­ دهد. اغلب از یک الکل معمولاً متانول و یا اتانول به عنوان حلال برای سدیم بوروهیدرید در احیای آلدهیدها و کتون ­ها استفاده می­ شود.

کاربرد

کاربرد اصلی سدیم بوروهیدرید تولید سدیم دی تیونید از دی اکسید سولفور است. سدیم دی تیونید به عنوان سفیدکننده در تولید خمیر چوب و در صنعت رنگ سازی استفاده می­شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد سدیم بورو هیدرید آلدهیدها و کتو ن­ها را به الکل­ ها تبدیل می­ کند. از این واکنش برای تولید آنتی­ بیوتیک ­های مختلف از جمله کلرامفنیکل، دی هیدرواسترپتومایسین و تیوفنیکول استفاده می ­شود. ویتامین A و استروئیدهای مختلف با استفاده از سدیم بوروهیدرید در یک مرحله سنتز می­ شوند. از سدیم بوروهیدرید در تهیه­ نانو ذرات طلا به عنوان احیاکننده استفاده می­ شود.

سدیم بوروهیدرید به عنوان یک گزینه­ حالت جامد برای ذخیره­ هیدروژن در نظر گرفته می­ شود. این ماده به عنوان عامل احیاکننده در فرایند تثبیت در کتاب و مدارک قدیمی استفاده می­شود.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.