داروهای ضد قارچ

غشای سلولی قارچ دارای یک استرول منحصر به فرد به نام ارگوسترول است که جایگزین کلسترول موجود در غشای سلولی پستانداران می شود. داروهای ضد قارچ ، دارویی هستند که به طور انتخابی پاتوژن های قارچی را با حداقل سمیت برای میزبان از بین می برد.

انواع داروهای ضد قارچ :

 1. آنتی بیوتیک های پلی ین (Polyene Antibiotics)
 2. بنزوفوران هتروسیکلیک (Benzofuran)
 3. آنتی متابولیت (Antimetabolite)
 4. اکینوکاندین ها (Echinocandins)
 5. تربینافین (Terbinafine)
 6. آزول ها (Azoles)
 7. ضد قارچ های موضعی(Topical Antifungal)

آنتی بیوتیک های پلی ین

پلی ین ها دارای یک حلقه ماکروسیکلیک هستند که یک طرف آن دارای چندین پیوند دوگانه مزدوج است و بسیار چربی دوست است در حالی که طرف دیگر آبدوست با گروه های OH زیادی است. در بعضی از آنها یک آمینو قند قطبی و یک گروه اسید کربوکسیلیک در یک انتها وجود دارد. همه آنها در آب محلول و در محیط آبی ناپایدار هستند.

A. آمفوتریسین B

 • آمفوتریسین B یک آنتی بیوتیک پلی ان ماکرولید طبیعی است که توسط Streptomyces nodosus تولید می شود.
 • آمفوتریسین بی نمونه اولیه آنتی بیوتیک های پلی ین است و میل ترکیبی بالایی با ارگوسترول موجود در غشای سلولی قارچ دارد.
 • سپس با غشا ترکیب شده و وارد غشا می شود و چندین مولکول با هم به گونه ای جهت می گیرند که ریز منافذ را تشکیل می دهند.
 • سمت آبدوست داخلی منافذ را تشکیل می دهد که از طریق آن یون ها، اسیدهای آمینه و سایر مواد محلول در آب خارج می شوند.
 • نفوذ پذیری سلول به طور قابل توجهی افزایش می یابد و به همین دلیل مرگ سلول رخ می دهد.

B. نیستاتین – Nystatin

 • نیستاتین از noursei به دست می آید و از نظر عملکرد ضد قارچی و سایر خواص مشابه آمفوتریسین B است.
 • به غشای سلولی قارچ (ارگوسترول) متصل می شود و منافذ ایجاد می کند.
 • این امر نفوذپذیری و انتقال را تغییر می دهد و در نتیجه مرگ سلولی رخ می دهد.

بنزوفوران هتروسیکلیک

بنزوفوران یک ترکیب هتروسیکلیک است که از حلقه های بنزن و فوران ذوب شده تشکیل شده است. این مایع بی رنگ جزء قطران زغال سنگ است. بنزوفوران “والد” بسیاری از ترکیبات مرتبط با ساختارهای پیچیده تر است. به عنوان مثال، پسورالن (psoralen) یک مشتق بنزوفوران است که در چندین گیاه وجود دارد.

گریزئوفولوین – Griseofulvin

 • این یکی از آنتی بیوتیک های اولیه استخراج شده از Penicillium griseofulvum بود.
 • این دارو در برابر اکثر درماتوفیت ها از جمله اپیدرموفیتون، تریکوفیتون، میکروسپوروم فعال است اما در برابر کاندیدا و سایر قارچ هایی که باعث میکوز می شوند فعال نیست.
 • گریزئوفولوین با تداخل با میتوز قارچی عمل می کند.
 • گریزئوفولوین یک داروی ضد قارچ است که برای درمان تعدادی از انواع درماتوفیتوزها (کرم حلقوی) استفاده می شود.
 • این شامل عفونت‌های قارچی ناخن‌ها و پوست سر و همچنین پوست در زمانی که کرم‌های ضدقارچ مؤثر نبوده‌اند، می‌شود.
 • از طریق دهان مصرف می شود.

آنتی متابولیت

آنتی متابولیت ها داروهایی هستند که با یک یا چند آنزیم یا واکنش های آنها که برای سنتز DNA ضروری است تداخل می کنند. آنها به عنوان جایگزینی برای متابولیت های واقعی که در متابولیسم طبیعی استفاده می شوند، سنتز DNA را تحت تأثیر قرار می دهند (به عنوان مثال آنتی فولات ها با استفاده از اسید فولیک تداخل می کنند).

فلوسیتوزین – Flucytosine

 • فلوسیتوزین، همچنین به عنوان 5-fluorocytosine (5-FC) شناخته می شود، یک داروی ضد قارچ است.
 • این دارو به طور خاص همراه با آمفوتریسین B برای عفونت های جدی کاندیدا و کریپتوکوکوز استفاده می شود.
 • ممکن است به تنهایی یا همراه با سایر ضد قارچ ها برای کرومومایکوز استفاده شود.
 • فلوسیتوزین به صورت خوراکی و تزریقی در ورید استفاده می شود.

اکینوکاندین ها

اکینوکاندین ها در سنتز دیواره سلولی قارچ اختلال ایجاد می کنند. این یک مهارکننده سنتز گلوکان است. این آنزیم 1،3 بتا گلوکان سنتاز را مهار می کند، آنزیمی که در سنتز دیواره سلولی قارچ مهم است و متعاقباً از سنتز بتا گلوکان در دیواره سلولی قارچ جلوگیری می کند. اختلال در دیواره سلولی قارچ منجر به بی ثباتی اسمزی سلولی و مرگ سلولی می شود.

تربینافین

آلیل آمین مصنوعی و خوراکی فعال است. برای درمان درماتوفیتوز، به ویژه اونیکومیکوزیس استفاده می شود. با مهار آنزیم قارچی اسکوالن اپوکسیداز به جای تعامل با سیستم P450، با بیوسنتز ارگوسترول تداخل می کند. تربینافین که به عنوان آنالوگ ساختاری اسکوالن عمل می کند، باعث تجمع این هیدروکربن غیراشباع و کاهش ارگوسترول در غشای سلولی قارچ می شود.

تجمع مقادیر سمی اسکوالن منجر به مرگ سلول قارچی می شود.

آزول ها

داروهای ضد قارچ آزول با مهار سنتز اجزای استرول غشای قارچ عمل می کنند. آزول ها عمدتاً قارچی هستند.
آنها C-14 α-دمیلاز (یک آنزیم سیتوکروم P450 [CYP450]) را مهار می کنند، در نتیجه دمتیلاسیون لانوسترول به ارگوسترول، استرول اصلی غشاهای قارچی را مسدود می کنند. (C-14 α-demethylase)

این مهار ساختار و عملکرد غشاء را مختل می کند و سپس رشد سلول های قارچی را مهار می کند.

 • آزول ها در درجه اول به دو گروه تقسیم می شوند: ایمیدازول ها و تریازول ها.
 • کلوتریمازول، اکونازول، میکونازول، کتوکونازول در گروه ایمیدازول ها و فلوکونازول، ایتراکونازول، پوزاکونازول و وریکونازول در گروه تریازول ها قرار می گیرند.
 • ایمیدازول‌ها و تریازول‌ها به دلیل کاهش سطح ارگوسترول، نقص‌های سریعی در یکپارچگی غشای قارچی ایجاد می‌کنند و از بین رفتن ترکیبات سیتوپلاسمی منجر به اثرات مشابه پلی‌ن‌ها می‌شود.
 • آنها سنتز ارگوسترول را مختل می کنند که منجر به آبشاری از ناهنجاری های غشایی در قارچ می شود.

ضد قارچ های موضعی

الف. سیکلوپیروکس (Ciclopirox)

 • سیکلوپیروکس از انتقال عناصر ضروری در سلول قارچی جلوگیری می کند و سنتز DNA، RNA و پروتئین را مختل می کند.
 • سیکلوپیروکس در برابر تریکوفیتون روبروم، تریکوفیتون منتاگروفیتز، اپیدرموفیتون فلوکوزوم، میکروسپوروم کانیس، کاندیدا آلبیکنس و مالاسزیا فورفور فعال است

ب.تولنفتات (Tolnaftate)

 • تولنفتات هیف ها را مخدوش می کند و رشد میسلیوم ها را در قارچ های حساس متوقف می کند.
 • تولنفتات علیه اپیدرموفیتون، میکروسپوروم و مالاسزیا فورفور فعال است.
داروهای ضد قارچ

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.