جیبرلیک اسید سیگما آلدریچ

جیبرلیک اسید

Gibberellic acid = GA3 = Gibberellin A3

 • کد: G7645
 • اسم ماده: جیبرلیک اسید
 • فرمول شيميايي: C19H22O6
 • جرم مولی: 346.37 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 227 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: بالای 90 درصد
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 1 گرمی
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر سفید
 • دماي نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مناسب حهت کشت سلول گیاهی
 • خطرات: –
جیبرلیک اسید سیگما آلدریچ

ویژگی

جیبرلیک اسید یک هورمون گیاهی طبیعی است که به دلیل استفاده موثر در کشاورزی و صنعت توجه بسیار زیادی در سراسر جهان به آن می شود. هم اکنون این ترکیب در سراسر دنیا از طریق تکنیک های تخمیر با استفاده از قارچ Gibberella fujikuroi عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج یا باکانه تولید می گردد.

جیبرلیک اسید یک ترکیب دیتروپنوئیدی چهار حلقه ای است که توسط مسیر ترپنوئید در کلروپلاست ها، سیتوپلاسم، پلاستیدها و شبکه آندوپلاسمی سنتز می شود. این ماده یک تنظیم کننده رشد گیاه درون زا است. اسیدهای جیبرلیک (GA) هورمون های رشد گیاهی مهمی هستند که رشد سلول های گیاهی را افزایش می دهند.

جبرلین ها باعث رشد سریع ساقه و ریشه می شوند، تقسیم میتوزی را القا می کنند و شروع به شکستن خواب می کنند و سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهند. جبرلین ها همچنین در فرایندهایی مانند جاذبه و گلدهی نقش دارند. اسید جیبرلیک (GA) یکی از بهترین و معروفترین هورمون های گیاهی گروه جیبرلین است.

کاربرد

این ماده همچنین در سنجش حساسیت به اسید جیبرلیک (GA) در بذر گندم و برای تقویت جوانه زنی بذر در دانه های Arabidopsis استفاده شده است. جیبرلین ها رشد طبیعی بعضی از گیاهان کوتاه قد را امکان‌پذیر می‌سازند همچنین رشد طولی گیاهان طبیعی مانند برنج ، کاهو ، گندم و خیار را تحریک می‌کنند. جیبرلین ها اثری شگفت آوربر روی بلند شدن ساقه گیاهان طوقی دارند.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.