تیتانیوم تری کلراید = محلول 15درصد تیتانیوم 3 کلراید = تیتانیوم(III)کلراید

Titanium(III) chloride solution about 15% = Titanium trichloride

 • کد: 808307
 • اسم ماده: محلول 15درصد تیتانیوم(III) کلراید
 • فرمول شيميايي: TiCl₃
 • جرم مولی: 88.15 گرم بر مول
 • غلظت: 1.21 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: 13.5 الی 16.5 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 100، 500 میلی لیتری و یک و 2.5 لیتری
 • اسیدیته: <1 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع بنفش تیره دارای بوی خفیف
 • دماي نگهداری: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت سنتز
 • خطرات: GHS07، GHS05
محلول تیتانیوم 3 کلراید مرک

ویژگی

کلرید تیتانیوم (III) یک ترکیب معدنی با فرمول TiCl3 است. TiCl3 یکی از متداول ترین هالیدهای تیتانیوم است و یک کاتالیزور مهم برای تولید پلی الفین ها است. محلول های تیتانیوم تری کلراید بنفش است که از تحریک الکترون d آن ناشی می شود. در TiCl3، هر اتم Ti دارای یک الکترون d است که مشتقات آن را مغناطیسی می کند، یعنی ماده جذب یک میدان مغناطیسی می شود.

TiCl3 معمولاً با کاهش کلرید تیتانیوم (IV) تولید می شود. در روش های کاهش قدیمی از هیدروژن استفاده می شد.

2 TiCl4 + H2 → 2 HCl + 2 TiCl3

کاربرد

TiCl3 اصلی ترین کاتالیزور Ziegler – Natta است که مسئول تولید بیشتر پلی اتیلن در صنایع است. فعالیت های کاتالیزوری به شدت به چند شکلی TiCl3 (α در مقابل β در مقابل γ در مقابل δ) و روش تهیه بستگی دارد.

تیتانیوم (III) کلراید همچنین معرف ویژه ای در سنتز مواد آلی است، که برای واکنش های جفتی احیا کننده، اغلب در حضور عوامل احیا کننده اضافه شده مانند فلز روی، مفید است. تری کلرید تیتانیوم می تواند نیترات را به یون آمونیوم کاهش دهد و بدین ترتیب امکان تجزیه و تحلیل متوالی نیترات و آمونیاک را فراهم می کند.

هشدار

TiCl3 و اکثر مجتمع های آن به طور معمول تحت شرایط بدون هوا اداره می شوند تا از واکنش با اکسیژن و رطوبت جلوگیری کنند.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.