تیتانیوم تترا ایزو پروپوکساید سیگماآلدریچ

تیتانیوم تترا ایزو پروپوکساید = تیتانیوم 4 ایزو پروپوکساید = تیتانیوم (lV) ایزو پروپوکسید

Titanium(IV) isopropoxide = Tetraisopropyl orthotitanate = TTIP

 • کد: 205273
 • اسم ماده: تیتانیوم تترا ایزو پروپوکساید
 • فرمول شيميايي: C12H28O4Ti
 • جرم مولی: 284.22 گرم بر مول
 • غلظت: 0.96 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 14 الی 17 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 232 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: غیر محلول در آب
 • خلوص: 97 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع زرد روشن بی رنگ با بویی شبیه الکل
 • دماي نگهداری:- درجه سانتیگراد
 • کاربرد: آزمایشگاهی و تولید
 • خطرات: GHS02 و GHS07
تیتانیوم تترا ایزو پروپوکساید سیگما آلدریچ

ویژگی تیتانیوم 4 ایزو پروپوکساید

تیتانیوم تترا ایزوپروپوکساید که معمولاً به آن تترا ایزوپروپوکساید تیتانیوم یا TTIP نیز گفته می شود، یک ترکیب شیمیایی با فرمول Ti {OCH (CH3) 2}4 است. این الكوكسید تیتانیوم (IV) در سنتز مواد آلی و علوم مواد استفاده می شود. این یک مولکول چهار ضلعی دیامغناطیس است.

این ماده با تیمار تتراکلرید تیتانیوم با ایزوپروپانول تهیه می شود. کلرید هیدروژن به عنوان یک محصول مشترک تشکیل می شود:

TiCl4 + 4 (CH3)2CHOH → Ti{OCH(CH3)2}4 + 4 HCl

کاربرد تیتانیوم (lV) ایزو پروپوکسید

معمولاً به عنوان پیش ماده آماده سازی تیتانیا (TiO2) استفاده می شود. هیبریدهای جدید اکسید فلز/فسفونات از ایزوپروپوکسید تیتانیوم (IV) در یک فرآیند سل-ژل دو مرحله ای تشکیل شد. به عنوان ماده اولیه فیلم های نازک باریم-استرانسیم-تیتانات استفاده می شود. همچنین برای ساخت تیتانوسیلیکات متخلخل، مواد بالقوه تبادل یونی برای پاکسازی مواد زائد رادیواکتیو استفاده می شود.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.