تریپتیک سوی آگار = تریپتون سوی آگار

Tryptic Soy agar = Casein-peptone soyameal-peptone agar

 • کد: 105458
 • اسم ماده: تریپتیک سوی آگار
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 40 گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظرف پلاستیکی 500 گرمی
 • اسیدیته: 7.1 الی 7.5 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر قهوه ای مایل به زرد رنگ با بویی شبیه به پپتون
 • دماي نگهداری: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت کشت میکروبی
 • خطرات: –
تریپتیک سوی آگار مرک

ویژگی

تریپتیک سوی آگار یک محیط کشت برای اهداف عمومی برای کشت، جدا کردن میکروارگانیسم های سریع و غیر سریع، یا برای حفظ محیط استوک است. برای کشت میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی مناسب است. TSA حاوی کازئین و کنجاله سویا است که اسیدهای آمینه و سایر مواد ازته را برای باکتری ها فراهم می کند و آن را به یک ماده مغذی برای موجودات مختلف تبدیل می کند.

گلوکز منبع انرژی است. کلرید سدیم تعادل اسمزی را حفظ می کند، در حالی که دی پتاسیم فسفات به عنوان یک بافر برای حفظ pH عمل می کند. آگار استخراج شده از هر تعداد موجود زنده به عنوان عامل ژل زایی استفاده می شود.

تریپتیک سویا آگار به عنوان یک محیط رشد عمومی برای جداسازی و کشت میکروارگانیسم ها استفاده می شود. آنها محیط های عمومی و غیر انتخابی هستند که مواد مغذی کافی برای رشد طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها را فراهم می کنند. این محیط همچنین برای استفاده در کشت، نگهداری، نگهداری و حمل و نقل کشت های خالص میکروارگانیسم ها توصیه می شود.

ترکیبات

 • عناصر
 • کازئین پپتون (پانکراس)
 • سویا پپتون (پاپائینیک)
 • سدیم کلراید
 • آگار
 • گرم/لیتر
 • 15
 • 5
 • 5
 • 15

اسیدیته نهایی                 0.2 -/+ 7.3 در دمای 25 درجه سانتیگراد

پودر را در مکانی خشک و در محفظه های محکم بسته شده در دمای 15-25 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

روش تهیه:

40 گرم محیط  را در 1 لیتر آب تصفیه شده ترکیب کنید. به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه سانتیگراد استریل کنید. تا دمای 45-50 درجه سانتیگراد سرد شود. به آرامی مخلوط کنید و درون ظروف استریل پتری یا لوله های کشت استریل پخش کنید.

پپتون کازئین و پپتون سویا نیتروژن، ویتامین ها و مواد معدنی را تأمین می کنند. قندهای طبیعی پپتون سویا باعث رشد باکتری می شوند. کلرید سدیم برای تعادل اسمزی است. همچنین ممکن است از این محیط به عنوان پایه بلاد آگار استفاده شود. به محیط مذاب استریل که حدوداً در دمای 45 درجه سانتیگراد خنک شده است 7٪ خون استریل اضافه کنید.

☰ محیط TSA برای اهداف زیادی استفاده می شود:

 • براث سویا تریپتون همراه با دکستروز، کلرید سدیم و آگار برای کشت سالمونلا تیفی توصیه می شود.
 • تریپتیکاز سویا آگار با نمک افزوده می تواند در تعیین سطح هالوتولرانس میکروارگانیسم ها مفید باشد.
 • برای آزمایش آب، لوازم آرایشی، محصولات صنعتی، غذا و نوشیدنی مفید است.
 • تریپتیکاز سویا آگار همچنین می تواند به عنوان محیطی برای نگهداری یا ساب کالچر سویه های مرجع مانند انتروباکتریاسه و استافیلوکوک استفاده شود.
 • TSA اغلب محیط پایه برای سایر انواع آگار است. به عنوان مثال، صفحات خون آگار (GS) با غنی سازی صفحات TSA با خون گوسفند بدون فیبرینه ساخته می شوند و آگار شکلاتی با پخت اضافی GS ساخته می شود.

محدودیت استفاده از TSA

 • توصیه می شود برای شناسایی کامل، آزمایش بیوشیمیایی، ایمونولوژیک، مولکولی یا طیف سنجی جرمی روی کلنی های حاصل از کشت خالص انجام شود.
 • کاربرد تریپتیک سویا آگار در میکروبیولوژی محدود است زیرا به خودی خود باعث رشد برخی از انواع باکتری های سختگیر نمی شود.
 • نمی توان از آن برای جداسازی پاتوژن ها از نمونه های بالینی استفاده کرد.
مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.