تري ‌فلورو استيک اسيد مرک

تري ‌فلورو استيک اسيد = تري ‌فلوئورو استيک اسيد = پرفلوئورو استیک اسید = تری فلوئورواتانویک اسید

Trifluoroacetic acid = Perfluoroacetic acid = Trifluoroethanoic acid = TFA

 • کد: 808260
 • اسم ماده: تري ‌فلورو استيک اسيد
 • فرمول شيميايي: C2HF3O2
 • وزن مولکولي: 114.02 گرم بر مول
 • غلظت: 1.48 g/cm3 در دماي 20 درجه سانتيگراد
 • دماي ذوب: 15- درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 72 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: بيش از 99 %
 • مقدار: در ظروف هاي شيشه ايي 25، 100، 500 ميلي ليتري، 1 و 2.5 ليتري
 • شکل ظاهري: مايع بي رنگ
 • دماي نگهداري: زير 30 درجه سانتيگراد
 • کاربرد: صنايع سنتزي
 • خطرات: GHS05 و GHS07

ويژگي تري ‌فلورو استيک اسيد

اسيد تري فلورو استيک (TFA) يک ترکيب ارگانوفلورين با فرمول شيميايي CF3CO2H است. اين ترکيب يک آنالوگ ساختاري از اسيد استيک با هر سه اتم هيدروژن گروه استيل است که با اتم هاي فلوئور جايگزين شده و يک مايع بي رنگ با بويي مانند سرکه است.

کاربرد

TFA پيش ماده بسياري از ترکيبات فلوئوره شده مانند انيدريد تري فلورو استيک، اسيد تري فلوروپر استيک و 2،2،2-تري فلورو اتانول است. اين ماده يک واکنش دهنده يا معرف است که به دليل ترکيبي از خصوصيات مناسب همچون نوسانات، حلاليت در حلال هاي آلي و قدرت آن به عنوان يک اسيد در ترکيبات آلي استفاده مي شود.

در غلظت کم، TFA به عنوان يک عامل جفت يوني در کروماتوگرافي مايع (HPLC) از ترکيبات آلي، به ويژه پپتيدها و پروتئين هاي کوچک استفاده مي شود.

TFA يک حلال همه کاره براي طيف سنجي NMR (براي مواد پايدار در اسيد) است. همچنين از آن به عنوان کاليبرانت در طيف سنجي جرمي استفاده مي شود. از TFA براي توليد نمک هاي تري فلوئوراستات استفاده مي شود.

هشدار

تري ‌فلورو استيک اسيد هنگام استنشاق مضر است، باعث سوختگي شديد پوست مي شود و حتي در غلظت هاي پايين براي موجودات آبزي سمي است. يکي از عوارض استفاده از آن اين است که TFA با آب يک آزوتروپ تشکيل مي دهد.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.