بیسموت سه نیترات پنج آبه = بیسموت 3 نیترات 5 آبه = بیسموت (lll) نیترات 5 آبه

Bismuth(III) nitrate pentahydrate = Bismuth trinitrate pentahydrate

 • کد: 467839
 • اسم ماده: بیسموت سه نیترات پنج آبه
 • فرمول شيميايي: Bi(NO3)3·5H2O
 • جرم مولی:485.07 گرم بر مول
 • غلظت: 2,83 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 30 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 75 الی 80 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: 99.99 درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 50 و 250 گرمی
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر سفید رنگ
 • دماي نگهداری: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: معرف جهت اکسیداسیون
 • خطرات: –
بیسموت سه نیترات پنج آبه سیگما الدریچ

ویژگی

بیسموت سه نیترات پنج آبه نمکی است که از کاتیون سه بار مثبت بیسموت و آنیون نیترات تشکیل شده است که رایج ترین فرم جامد آن، پنتاهیدرات است. در سنتز سایر ترکیبات بیسموت استفاده می شود. به صورت تجاری در دسترس است. این تنها نمک نیترات است که توسط یک عنصر گروه 15 تشکیل شده است، که نشانگر ماهیت فلزی بیسموت است.

نیترات بیسموت را می توان با واکنش فلز بیسموت و اسید نیتریک غلیظ تهیه کرد:

Bi + 4HNO3 → Bi(NO3)3 + 2H2O + NO

همچنین در استون، اسید استیک و گلیسرول محلول است اما در اتانول و استات اتیل عملاً حل نمی شود. نیترات بیسموت با پیروگلول و کوپرون مجتمع های نامحلول را تشکیل می دهد و این اساس روش های وزن سنجی تعیین محتوای بیسموت بوده است.

کاربرد

این ماده به عنوان معرف برای اکسیداسیون انتخابی سولفیدها به سولفوکسیدها عمل می کند. بعلاوه ، این ماده در تهیه معرف Dragendorff نقش دارد و به عنوان یک رنگ TLC استفاده می شود. همچنین برای تهیه سایر ترکیبات بیسموت استفاده می شود.

هشدار

به رطوبت حساس است. با اسیدهای قوی، عوامل احیا کننده قوی، مواد اکسید کننده قوی، فلزات پودر شده و مواد آلی سازگار نیست. در مکانی با تهویه مناسب ذخیره کنید. ظرف را محکم بسته نگه دارید.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.