بروموتیمول بلو مرک آلمان

بروموتیمول بلو = 3′,3”-دی برومو تیمول سولفون فتالئین

Bromothymol blue = 3′,3”-Dibromothymolsulfonphthalein = BTB

 • کد: 103026
 • اسم ماده: بروموتیمول بلو
 • فرمول شیمیایی: C27H28Br2O5S
 • وزن مولکولی: 624.40گرم بر مول
 • غلظت:  g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت:  گرم در لیتر
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 5 و 25 گرمی
 • خلوص: ≥ درصد
 • شکل ظاهری: جامد بنفش رنگ
 • دمای نگهداری: 2 تا 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: –

ویژگی

بروموتیمول بلو رنگی است که به عنوان شاخصی در تعیین pH استفاده می شود. برومو تیمول بلو یک اسید ضعیف است. بسته به pH محلول می تواند به شکل اسید یا باز باشد. این معرف در محلول های اسیدی زرد، در محلول های بازی آبی و در محلول های خنثی سبز است.

کاربرد

بروموتیمول بلو نشانگر pH است. بیشتر در کاربردهایی استفاده می شود که نیاز به اندازه گیری موادی دارند که دارای pH نسبتاً خنثی هستند. یک کاربرد رایج برای اندازه گیری وجود اسید کربنیک در یک مایع است. معمولاً به صورت جامد به عنوان نمک سدیم نشانگر اسید فروخته می شود.

بروموتیمول آبی ممکن است برای مشاهده فعالیت های فتوسنتزی یا به عنوان یک شاخص تنفسی استفاده شود (با اضافه شدن CO2 زرد می شود).

گاهی اوقات برای تعریف دیواره های سلولی یا هسته ها در زیر میکروسکوپ استفاده می شود

مرک آلمان

اين محصول از برند مرک آلمان به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.