اولئیل آمین سیگما آلدریچ

اولئیل آمین = سیس-1-آمینو-9-اکتادکان

cis-1-Amino-9-octadecene = Oleylamine

 • کد: O7805
 • اسم ماده: اولئیل آمین
 • فرمول شيميايي: C18H37N
 • جرم مولی: 267.49 گرم بر مول
 • غلظت: 0.813 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 18 الی 26 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 348 الی 350 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: 70 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 5، 100و 500 گرم
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع بی رنگ
 • دماي نگهداری: 15 تا 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: آرمایشگاهی
 • خطرات: GHS09 ،GHS08 ،GHS07،GHS05
اولئیل آمین سیگما آلدریچ

ویژگی

اولئیل آمین یک ترکیب آلی با فرمول مولکولی C18H35NH2 است. این ماده یک آمین چرب اشباع نشده مربوط به اسید چرب اولئیک اسید است. ترکیب خالص، مایعی شفاف و بی رنگ است. اولئیل آمین با یک اسید کربوکسیلیک واکنش داده و از طریق یک واکنش گرمازا نمک کربوکسیلات خود را تشکیل می دهد. نمک کربوکسیلات آن می تواند از طریق از دست دادن یک مولکول آب، به آمیدها متراکم شود.

اولئیل آمین یک عامل ضد الکتریسیته ساکن است که می تواند به صورت مصنوعی تولید شود و یا به طور طبیعی مشتق شود.

کاربرد

از نظر تجاری، عمدتاً به عنوان سورفاکتانت یا پیش ماده سورفکتانت ها استفاده می شود. همچنین در آزمایشگاه در سنتز نانوذرات استفاده می شود. این ماده می تواند هم به عنوان یک حلال برای مخلوط واکنش و هم به عنوان یک عامل هماهنگ کننده برای تثبیت سطح ذرات عمل کند. این ماده یک آلکیل آمین اولیه با زنجیره بلند است که به طور گسترده در سنتز ساختارهای نانو فلزی استفاده می شود. انواع نانوساختارهای فلزی از جمله Au ،Ag ،Pt ،Pd و آلیاژ آنها در حضور OAm سنتز شده است.

این ماده چندین عملکرد مهم در سنتز ساختار نانو فلزی دارد. اولئیل آمین می تواند به طور همزمان به عنوان حلال مخلوط واکنش و عامل تثبیت کننده برای نانوساختارهای فلزی عمل کند. بعلاوه، نقطه جوش اولئیل آمین 364 درجه سانتیگراد است. بنابراین می توان از آن برای سنتز نانوساختارهای فلزی در دماهای بالا استفاده کرد.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.