ان اکتان = ان-اکتان

n-Octane

 • کد:  806910
 • اسم ماده: ان اکتان
 • فرمول شيميايي: C₈H₁₈
 • جرم مولی: 114.26 گرم بر مول
 • غلظت: 0.70 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 57- درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 125 – 126 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 0.0007 گرم بر لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: بالای 99 درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 25، 100، 250 میلی لیتری و یک لیتری
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع بی رنگ
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت سنتز
 • خطرات:  GHS09، GHS08، GHS07، GHS02
ان اکتان مرک

ویژگی

ان اکتان مایعی بی رنگ و داری بوی بنزین است. غلظتی کمتر از آب دارد و نامحلول در آب است. از این رو روی آب شناور می شود. همچنین بخار تحریک کننده تولید می کند. اکتان هیدروکربن و آلکانی با فرمول شیمیایی C8H18 است. اکتان دارای ایزومرهای ساختاری زیادی است که از نظر مقدار و محل انشعاب در زنجیره کربن متفاوت است. Octane جز  بنزین است. مانند همه هیدروکربن های با وزن مولکولی کم، اکتان نیز فرار و بسیار اشتعال پذیر است.

کاربرد

ان اکتان در سنتزهای آلی، کالیبراسیون ها و تقطیرهای آزئوتروپیک استفاده می شود و جز مشترک بنزین و سایر فرآورده های نفتی است.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.