آمنیومکس گیبکو = آمینومکس

AmnioMAX™ C-100 Basal Medium

 • کد: 074-17001
 • کد: 082-17001
 • اسم ماده: آمنیومکس
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: –
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: کد 074-17001 در ظرف پلاستیکی 450 میلی لیتر
 • مقدار: کد 082-17001 در ظرف پلاستیکی 90 میلی لیتر
 • اسیدیته: –
 • شکل ظاهري: مایع قرمز رنگ
 • دماي نگهداری: 5- تا -20 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت کشت سلول
 • خطرات: –

ویژگی و کاربرد

آمنیومکس گیبکو نوع C-100 Basal Medium بخشی از کیت مورد استفاده برای تهیه یک آمنیومکس گیبکو نوع C-100 Complete Medium است که برای کشت کوتاه مدت سلول های مایع آمنیوتیک انسان برای مطالعات سیتوژنتیک و روش های تشخیص آزمایشگاهی تهیه شده است. AmnioMAX نوع C-100 Complete Medium یک کیت دو بخشی برای تهیه یک محیط کامل است که نیازی به مکمل اضافی ندارد. محیط کامل را می توان در دمای 2-8 درجه سانتیگراد تا ده روز نگهداری کرد.

Gibco AmnioMAX در یک مرکز سازگار با cGMP، واقع در گراند آیلند، نیویورک تولید می شود. این مرکز در FDA به عنوان سازنده دستگاه های پزشکی ثبت شده و دارای استاندارد ISO 13485 است.

خصوصیات

 • نوع محصول
 • استریلیته
 • سطح سرم
 • شرایط حمل و نقل
 • خط تولید
 • حالت
 • گلوتامین
 • مدت نگهداری
 • ویژگی سبز
 • مقدار
 • نوع سلول
 • گونه
 • محیط پایه سلول های مایع آمنیوتیک
 • استریل
 • استاندارد
 • دمای اتاق
 • ™AmnioMAX
 • مایع
 • ال-گلوتامین
 • 16 ماه
 • بسته بندی پایدار
 • 450 میلی لیتر
 • Amniocytes
 • انسان

شرکت گیبکو دارای 4 نوع آمنیومکس می باشد:

 • AmnioMAX™-II Complete Medium
 • AmnioMAX™ C-100 Basal Medium

 • AmnioMAX™ C-100 Complete Medium

 • AmnioMAX™ C-100 Supplement

بیشترین استفاده در بین این چهار محیط در ایران نوع AmnioMAX™-II Complete Medium می باشد که به آمنیومکس گیبکو در بین افراد شناخته شده است.

گیبکو

 از این رو اين محصول از برند گیبکو به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.