آلومینیوم تری ایزوپروپیلات مرک

آلومینیوم تری ایزوپروپیلات = آلومینیوم ایزو پروپوکسید

Aluminium triisopropylate = Aluminium isopropoxide

 • کد: 801079
 • اسم ماده: آلومینیوم تری ایزوپروپیلات
 • فرمول شيميايي: C₉H₂₁AlO₃
 • جرم مولی: 204.25 گرم بر مول
 • غلظت: 1.035 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: 128 الی 133 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: 135 درجه سانتيگراد
 • حلالیت: -گرم در لیتر در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • خلوص: ≥ 98 درصد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی250 گرمی و 1 کیلوگرمی
 • اسیدیته: -در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر سفید رنگ با بویی شبیه به الکل
 • دماي نگهداری: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت سنتز
 • خطرات: GHS02
آلومینیوم تری ایزوپروپیلات مرک

ویژگی آلومینیوم تری ایزوپروپیلات

آلومینیوم تری ایزوپروپوکسید با فرمول شیمیایی C9H21O3Al یک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن ۲۰۴٫۲۵ گرم بر مول می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است.

این ترکیب از نظر تجاری در دسترس است. از نظر صنعتی، آلومینیوم ایزوپروپوکساید با واکنش بین ایزوپروپیل الکل و فلز آلومینیوم یا تری کلرید آلومینیوم تهیه می شود:

۲Al + 6iPrOH → ۲Al (O-i-Pr) 3 + 4H2

AlCl3 + 4iPrOH → Al (O-i-Pr) 3 + 3HCl

این روش مستلزم گرم کردن مخلوطی از آلومینیوم، ایزوپروپیل الکل، با مقدار کمی کلرید جیوه است. این فرآیند از طریق تشکیل آمالگام آلومینیوم اتفاق می افتد. برای شروع واکنش گاهی مقدار کاتالیزوری ید اضافه می شود. در تولید صنعتی از جیوه استفاده نمی شود.

کاربرد

آلومینیوم ایزوپروپوکساید به عنوان کاتالیزور و واسطه در واکنش های مختلف استفاده می شود. آنها متعلق به گروه های آلکوکسیدهای آلومینیومی هستند. به طور گسترده ای به عنوان یک ماده کاهش دهنده انتخابی آلدهیدها و کتونها مورد استفاده قرار می گیرد. آلومینیوم ایزوپروپوکسید در فرایند کاهش MPV کتون ها و آلدهیدها و اکسیداسیون Oppenauer الکل های ثانویه استفاده می شود که اولین با در سال ۱۹۵۲ میلادی برای این منظور به کار رفت.

هشدار

آلومینیوم تری ایزوپروپیلات حساس به آب است و باید از تماس آن با پوست جلوگیری شود. هنگام دست زدن به آن، از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.

مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.