آب عاری از نوکلئاز سیگما آلدریچ

آب عاری از نوکلئاز

DNase-Free Water = Nuclease-Free Water = Not DEPC Treated = Protease-Free Water = RNase-Free Water

 • کد: W4502
 • اسم ماده: آب عاری از نوکلئاز
 • فرمول شیمیایی: H2O
 • وزن مولکولی: 18.02 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: 5 الی 7 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: 0 گرم در لیتر
 • دمای ذوب: 0 درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: 100 درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف پلاستیکی 50 میلی لیتری
 • خلوص: – درصد
 • شکل ظاهری: مایع
 • دمای نگهداری: زیر 30 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: –
آب عاری از نوکلئاز سیگماآلدریچ

ویژگی Nuclease-Free Water, for Molecular Biology

این محصول بوسیله فیلتر 0.1um فیلتر شده است. این به عنوان یک معرف زیست شناسی مولکولی تعیین شده است و برای کاربردهای زیست شناسی مولکولی مناسب است. این محصول از نظر عدم وجود نوکلئازها و پروتئازها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تحت آنالیز بار زیستی قرار گرفته است. همچنین با دی اتیل پیروکربنات (DEPC) درمان نشده است.

 • آب بدون نوکلئاز
 • بدون DNase، بدون RNase، بدون پروتئاز
 • با DEPC درمان نشده است
 • 0.1 um فیلتر شده
 • تهیه شده از آب دو مقطر و دیونیزه
 • مناسب برای استفاده در کاربردهای مولکولی

کاربرد DNase-Free Water

 • در سنتز cDNA و تقویت PCR
 • برای رقیق کردن نمونه DNA قبل از سنجش qPCR
 • در PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) و الکتروفورز ژل آگارز
 • برای شستشوی RNA در طول جداسازی RNA
سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.