نوشته‌ها

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

لوازم مصرفى آزمايشگاهى طيف وسيعى از كالاها را شامل مى شوند، از جمله:

  • انواع محصولات پلاستيكى مانند: سر سمپلر ها، ميكروتيوب ها، فالكون ها، پليت هاى كشت ميكروبى، كرايوتيوب ها و ….
  • انواع محصولات شيشه اى مانند: ظروف شيشه اى آزمايشگاهى، لوله، لام، لامل و ….
  • انواع محصولات مصرفى كشت سلول مانند: فلاسك هاى كشت سلول فيلتر دار و ساده چسبنده و غير چسبنده، پليت هاى چند خانه، پيپت ها و كرايو ويال و ….
  • انواع كاغذ صافى، فيلتر هاى سر سرنگى، رك سرسمپلر و فالكون و ….

كليه لوازم مصرفی هم به صورت استريل و هم به صوت غير استريل با برندهاى مختلف عرضه مى گردد.

رک 60 خانه ایی
رک 60 خانه ایی
مناسب برای میکروتیوب
0.5 و 1.5
رک 96 خانه ایی
رک 96 خانه ایی
مناسب برای میکروتیوب
0.5 و 1.5
فيلتر سر سرنگى  استريل 
 PTFE
 ٠.٢٢ ميكرون -مصرفی آزمایشگاهی
فيلتر سر سرنگى استريل
PTFE
٠.٢٢ ميكرون
رک 4 طرفه
فالکون 15و50 سی سی
و میکروتیوب
رک 4 طرفه
فالکون 15و50 سی سی
و میکروتیوب
میکروتیوب (Centrifuge tube) 2cc
Lab Ware
بسته های 500 عددی
میکروتیوب (Centrifuge tube) 2cc
Lab Ware
بسته های 500 عددی
فيلتر سر سرنگى استريل 
MCE
 ٠.٢٢ ميكرون-مصرفی آزمایشگاهی
فيلتر سر سرنگى استريل
MCE
٠.٢٢ ميكرون
انواع رک 
رک سرسمپلر آبی، زرد و کریستالی
رک میکروتیوب 0.2،0.5،1.5و2
انواع رک
رک سرسمپلر آبی، زرد و کریستالی
رک میکروتیوب 0.2 ،0.5 ،1.5 و2
میکروتیوب (Centrifuge tube) 0.5cc
Trustmomed
بسته های 1000عددی
میکروتیوب (Centrifuge tube) 0.5cc
Trustmomed
بسته های 1000عددی
فيلتر سر سرنگى   استريل 
 MCE
 ٠.٤٥ ميكرون
فيلتر سر سرنگى استريل
MCE
٠.٤٥ ميكرون

برای گرفتن قیمت لوازم مصرفی آزمایشگاهی با شماره های موجود در پایین همین صفحه تماس بگیرید.

لوازم مصرفی آزمایشگاهی

لوازم مصرفى آزمايشگاهى طيف وسيعى از كالاها را شامل مى شوند، از جمله:

  • انواع محصولات پلاستيكى مانند: سر سمپلر ها، ميكروتيوب ها، فالكون ها، پليت هاى كشت ميكروبى، كرايوتيوب ها و ….
  • انواع محصولات شيشه اى مانند: ظروف شيشه اى آزمايشگاهى، لوله، لام، لامل و ….
  • انواع محصولات مصرفى كشت سلول مانند: فلاسك هاى كشت سلول فيلتر دار و ساده چسبنده و غير چسبنده، پليت هاى چند خانه، پيپت ها و كرايو ويال و ….
  • انواع كاغذ صافى، فيلتر هاى سر سرنگى، رك سرسمپلر و فالكون و ….

كليه لوازم مصرفی هم به صورت استريل و هم به صوت غير استريل با برندهاى مختلف عرضه مى گردد.

فالکون
فالکون(Centrifuge Tube) 50cc
استریل (SPL)
بسته های 25 عددی
فالکون
فالکون(Centrifuge Tube ) 50cc
تک استریل
بسته های 50 عددی
فلاسك كشت سلول
فلاسك كشت سلول T25 (SPL)
چسبنده فيلتر دار
بسته هاى ٥ عددى
فالکون
فالکون(Centrifuge Tube) ته صاف 50cc
غیراستریل(trustmomed)
بسته های 50 عددی
فلاسك كشت سلول
فلاسك كشت سلول T175 (SPL)
چسبنده فيلتر دار
بسته هاى ٥ عددى
فلاسك كشت سلول
فلاسك كشت سلول T75 (SPL)
چسبنده فيلتر دار
بسته هاى ٥ عددى
 فالکون
فالکون(Centrifuge Tube) 50cc
استریل
بسته های 25 عددی
فلاسك كشت سلول
فلاسك كشت سلول T75 (SPL)
غیرچسبنده فيلتر دار
بسته هاى ٥ عددى
كاغذ صافى
كاغذ صافى (filter paper) chm
در مدل ها و سايز هاى مختلف
بسته هاى ١٠٠ عددى

برای گرفتن قیمت هریک از لوازم مصرفی آزمایشگاهی با شماره های موجود در پایین همین صفحه تماس بگیرید.