پلورونیک F-127 سیگما آلدریچ

پلورونیک = پلورونیک F-127

Poloxamer 407 = Pluronic® F-127

 • کد: P2443
 • اسم ماده: پلورونیک
 • فرمول شيميايي: (C3H6O·C2H4O)x
 • جرم مولی: 12600 گرم بر مول
 • دماي ذوب: 56.8 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: > 149 درجه سانتيگراد
 • غلظت: 1.06 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظرف هاي پلاستیکی 250 گرمی و 1 کیلویی
 • اسیدیته: 6-7
 • شکل ظاهري: پودر بی رنگ
 • دماي نگهداري: 15 تا 25 درجه سانتيگراد
 • کاربرد: مناسب جهت کشت سلول
پلورونیک f-127 سیگما آلدریچ

ویژگی

پلورونیک یا poloxamers کوپلیمرهای سه بلوکی پلی (اتیلن اکسید) پلی (پروپیلن اکسید) – پلی (اتیلن اکسید) (PEO-PPO-PEO) هستند. این ماده غیر یونی است. اتیلن اکسید آب دوست و اکسید پروپیلن آب گریز به پلورونیک یک ساختار دو خصلتی (آمفیفیلیک) می دهد به این معنی که دارای یک گروه قطبی محلول در آب و متصل به یک زنجیره هیدروکربن غیر محلول در آب است. در یک محیط آبی، این کوپلیمرها بلوک خود را به میسل هایی با هسته مرکز PPO آبگریز و پوسته بیرونی PEO آب دوست تبدیل می کند که با آب در ارتباط است.

از آنجا که این میسل ها آمفیفیلیک هستند، قادرند مولکول های چربی دوست را در منطقه آبگریز هسته مرکزی جای دهند. در نتیجه، میسل های پلورونیک به طور موثر به عنوان حامل دارو استفاده می شوند، زیرا مجموعه های آنها می توانند به عنوان ظرف های منفعل دارو عمل کنند.

Pluronic F-127، همچنین به عنوان Poloxamer 407 شناخته می شود. از معایب Pluronic میزان تخریب سریع آن در داخل بدن است. برای غلبه بر این مشکل، به منظور تغییر ساختار شیمیایی، پلورونیک را اغلب با α-هیدروکسی یا آمینو اسید دیگر پیوند می میزنند.

کاربرد

یک سورفکتانت کوپلیمر غیر یونی است که دارای شرایط استفاده در برنامه های کشت سلول حشرات به عنوان یک ماده ضد کف است.

به دلیل اینکه این ماده از لحاظ تجاری مقروت به صرفه و یک محصول سازگار است، اغلب از آن در مهندسی یافت استفاده می شود.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.