همجوشی سلولی

تا همین اواخر تصور می شد که سلول ها اجزای جدایی ناپذیر و مجزای بافت ها هستند و وضعیت آنها با تمایز سلولی تعیین می شد. با این حال، تحت برخی شرایط، سلول‌های بنیادی یا فرزندان آنها می‌توانند با سلول‌هایی از انواع دیگر ترکیب شوند و مواد سیتوپلاسمی و حتی ژنتیکی با منشأهای مختلف (هتروتیپی) را مخلوط کنند.
همجوشی سلولی فرآیند سلولی مهمی است که در آن چندین سلول غیرهسته ای (سلول هایی با یک هسته) با هم ترکیب می شوند و یک سلول چند هسته ای را تشکیل می دهند که به عنوان سینسیتیوم شناخته می شود.
Syncytia معمولا در جفت، استخوان، غضروف، ماهیچه و سلول های غول پیکر چند هسته ای یافت می شود. ادغام یک یا چند سلول می تواند در طول رشد و همچنین در افراد بالغ رخ دهد. این فرآیند در طول تمایز عضلات، استخوان و سلول های تروفوبلاست، در طول جنین زایی و در طول مورفوژنز رخ می دهد.
cell fusion یک رویداد ضروری در بلوغ سلول ها است به طوری که آنها عملکردهای خاص خود را در طول رشد حفظ می کنند. ادغام سلول های هتروتیپی می تواند برای توسعه، ترمیم بافت ها و پاتوژنز بیماری اهمیت اساسی داشته باشد.

همجوشی سلولی

انواع cell fusion

دو نوع مختلف cell fusion ممکن است رخ دهد. این دو نوع شامل همجوشی سلولی هموتیپی و هتروتیپی است.

همجوشی سلولی هموتیپی

بین سلول های یک نوع رخ می دهد.
یک مثال از این امر می‌تواند ترکیب شدن استئوکلاست‌ها یا میوفیبرها با نوع سلول‌های مربوطه خود باشد. هرگاه این دو هسته با هم ادغام شوند یک سینکاریون (synkaryon) تولید می شود.
همجوشی سلولی معمولاً با همجوشی هسته ای اتفاق می افتد، اما در غیاب همجوشی هسته ای، سلول به عنوان یک هتروکاریون دو هسته ای (heterokaryon) توصیف می شود. هتروکاریون ترکیب دو یا چند سلول در یک سلول است و ممکن است خود را برای چندین نسل تکثیر کند. اگر دو تا از یک نوع سلول با هم ترکیب شوند، اما هسته آنها با هم ترکیب نشوند، سلول حاصل را سینسیتیوم می نامند.

همجوشی سلولی هتروتیپی

این بین سلول های انواع مختلف رخ می دهد و آن را دقیقا برعکس همجوشی سلولی هموتیپی می کند. نتیجه این همجوشی نیز یک سینکاریونی است که از ادغام هسته ها ایجاد می شود و یک هتروکاریون دو هسته ای در غیاب همجوشی هسته ای.
یک نمونه از این سلول‌های مشتق از مغز استخوان (BMDCs) است که با اندام‌های پارانشیمی ترکیب می‌شوند.

اهمیت همجوشی سلولی

  • همجوشی سلولی می تواند باعث تغییر در فنوتیپ و یا عملکرد سلول ها شود. بنابراین، همجوشی سلولی می تواند تمایز بین سلول های بدنی متعهد را توضیح دهد.
  • Cell fusion می تواند آسیب به بافت ها را معکوس یا ترمیم کند. در این زمینه، همجوشی سلولی بازسازی بافت ها را تسهیل می کند.
  • همجوشی سلولی می تواند باعث انتقال ویروس شود. ادغام سلول های افراد از گونه های متفاوت ممکن است انتقال ویروس ها بین گونه ها و پیدایش پاتوژن های جدید را توضیح دهد.
  • Cell fusion و همجوشی هسته‌ای که در تشکیل سینکاریون‌ها رخ می‌دهد می‌تواند امکان مرتب‌سازی و ترکیب مجدد DNA کروموزومی را فراهم کند. ادغام هسته های یک سلول نابالغ، مانند یک سلول بنیادی، و یک سلول بالغ ممکن است باعث تکثیر و بدخیمی شود.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.